Normal_epilepsie

Ieder jaar worden ongeveer 65 kinderen met epilepsie geopereerd. Dit aantal is de laatste jaren sterk toegenomen. Vooral bij kinderen zijn de hersenen nog flexibel waardoor de ene hersenhelft soms zelfs taken van de andere helft kan overnemen. Om een betere behandeling van epilepsie voor meer kinderen mogelijk te maken, blijft onderzoek onmisbaar. En onderzoek leidde al tot resultaat, zo meldt het Epilepsiefonds. 

Elk jaar krijgen tweeduizend kinderen in Nederland de diagnose epilepsie. Epilepsie is de meest voorkomende hersenaandoening bij kinderen. Soms met ingrijpende gevolgen, vooral omdat de aanvallen nog steeds niet bij iedereen goed zijn te behandelen en deze bij kinderen een gezonde ontwikkeling in de weg kunnen staan. Tegenwoordig kan in sommige gevallen een operatie uitkomst bieden; soms zelfs genezing.

De zoon van Anne Kien, Matthijs, onderging zo’n hersenoperatie. Door een virus tijdens de zwangerschap beschadigde zijn linker hersenhelft. Een van de gevolgen was epilepsie, in een vorm die zijn ontwikkeling in de weg stond. Hij ging zelfs in ontwikkeling achteruit. Op de EEG’s bleek hij bijna voortdurend epileptische activiteit te hebben, ook als er geen zichtbare aanval was, en zijn linker hersenhelft ‘verziekte’ letterlijk zijn rechter hersenhelft. “Toen de arts een operatie voorstelde waarbij zijn linkerhelft zou worden losgekoppeld, zodat zijn rechter hersenhelft weer beter kon functioneren, stonden we niet bepaald te popelen… Maar uiteindelijk werd onze grootste angst, namelijk zo’n operatie, onze grootste wens: de enige kans op genezing.” Over haar ervaringen schreef zij een boek.

Onderzoeker Kees Braun ontving in 2008 een eenmalige persoonlijke investeringssubsidie van het Epilepsiefonds om onderzoek te doen naar chirurgie bij kinderen. Braun onderzocht hoe het kinderen vergaat als zij met één overblijvende hersenhelft verder moeten. Braun, hoogleraar Kinderneurologie in het UMC Utrecht Hersencentrum: "Door epilepsiechirurgie kunnen kinderen genezen van epilepsie; ze worden aanvalsvrij en medicijnen kunnen worden afgebouwd. Dankzij steun van het Epilepsiefonds kan onderzoek naar hersenchirurgie doorgaan.” 

Door: Redactie Nationale Zorggids