Normal_jeugdzorg546

In een enquête van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NvvP) die vandaag gepubliceerd wordt, zeggen 240 kinder- en jeugdpsychiaters dat het slecht gesteld is met de jeugd-ggz in Nederland. De psychiaters vrezen voor de kwaliteit van zorg, die veel te wensen over laat. De tijdelijke knelpunten binnen de jeugdzorg na de decentralisatie in 2015 lijken nu permanente problemen te worden. Dit meldt NRC. 

De beroepengroep werd gevraagd naar verschillende knelpunten binnen de jeugdzorg en jeugd-ggz. Zo werd het tekort aan bedden aangekaart, evenals het sluiten van kinderpsychiatrische afdelingen en het uiteenvallen van teams door ontslag. In 2015 werd de jeugd-ggz en jeugdzorg overgeheveld naar de gemeenten. De psychiaters zeggen door de decentralisatie in 2015 niet meer naar geweten te kunnen handelen. Nu is per gemeente afhankelijk hoe veel en welke zorg verleend kan worden aan een kind in nood.

“Die willekeur is idioot”, stelt Renée Arnold, kinder-en jeugdpsychiater. “Het staat haaks op je artseneed. En je bent niet bij machte om er iets aan te doen.” Het komt voor dat een suïcidale tiener twee maanden moet wachten voordat een intakegesprek kan plaatsvinden. Ook worden de kinderen regelmatig geplaatst op een locatie in een andere provincie, als daar wel eerder plek is.

Dat de nood hoog is, blijkt uit het respons op de enquête. Op eerdere enquêtes van de NvvP kwamen nog geen honderd reacties binnen. Op deze specifieke enquête over de jeugd-ggz kwam respons van 240 psychiaters. Dat is de helft van alle kinder- en jeugdpsychiaters. Ook in de Tweede Kamer zeggen veel Kamerleden dat er misstanden zijn in de jeugdzorg. Echter zijn de partijen het er niet over eens hoe deze opgelost moeten worden. Gemeenten komen structureel geld te kort maar de VVD wil geen extra geld uitgeven. Morgen praat staatssecretaris Van Rijn met de Kamerleden over jeugdhulp.

Door: Redactie Nationale Zorggids