Normal_jeugdzorg__kind__peuter__kleuter

De afgelopen tien jaar is de situatie van kinderen in Nederland verbeterd. Veel zorgen over de situatie van kwetsbare kinderen zijn echter nog steeds niet weggenomen. Dat blijkt uit de tiende editie van het Jaarbericht Kinderrechten dat vandaag wordt gepresenteerd door Defence for Children en UNICEF Nederland, zo melden de organisaties. 

“Wij zijn verheugd dat Nederland meer rekening houdt met de rechten van kinderen”, zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland. “Er blijven wel hardnekkige problemen bestaan zoals de verdwijningen van migrantenkinderen, de gebrekkige uitvoering van het Kinderpardon en het gebrek aan cijfers rond kindermishandeling. Het nieuw te vormen kabinet heeft nu de kans om die problemen aan te pakken.”

De afgelopen tien jaar zijn er positieve stappen gezet zoals de aanstelling van de Kinderombudsman, de invoering van een wettelijk verbod op slaan in de opvoeding en de verbeteringen binnen het jeugdstrafrecht. Ondanks deze verbeteringen is er nog steeds aandacht nodig voor kwetsbare groepen kinderen in Nederland.

“Soms zijn de bestaande regelingen niet op orde of is het nodig om kinderen extra te ondersteunen, zoals kinderen in armoede. Ook is het een probleem dat cijfers ontbreken over groepen waarvan we weten dat ze kwetsbaar zijn, zoals een aantal kinderen in Caribisch Nederland”, zegt Aloys van Rest, directeur van Defence for Children. “Door het gebrek aan cijfers is het onmogelijk om te beoordelen of we deze kinderen nu goed helpen.”
 
Het is positief dat de jeugdcriminaliteit de afgelopen tien jaar is afgenomen. 'We merken echter nog steeds dat het belang van het kind onvoldoende meetelt in het jeugdstrafrecht', aldus Van Rest. Een specifiek zorgpunt voor beide kinderrechtenorganisaties is dat het aantal kinderen dat geregistreerd staat in de DNA-databank en het justitieel documentatiesysteem de laatste tien jaar enorm is gestegen. 'Hier moet een principieel debat over worden gevoerd. Willen we echt dat kinderen voor één misstap nog jaren lang geregistreerd staan? Wij vinden dat de regelgeving moet worden aangepast', zegt Van Rest.

In de tiende editie van het Jaarbericht, onderstrepen kinderrechtenorganisaties UNICEF Nederland en Defence for Children de noodzaak dat een welvarend land als Nederland op moet komen voor de meest kwetsbare kinderen. De formatie biedt een kans om de problemen daadwerkelijk aan te pakken. Daarom roepen de organisaties de Tweede kamer op om zich hard te maken voor kinderen in Nederland.

Door: Redactie Nationale Zorggids