Normal_depressie_alleen_vrouw

Vorig jaar had de jeugdzorg in Nederland te maken met het hoogste aantal zelfmoorden ooit. Dat jaar pleegden 16 jongeren suïcide. Het hoge aantal zou mogelijk komen omdat jongeren in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) zo snel mogelijk weer worden teruggeschoven naar een lichtere vorm van zorg. Deze zorg is niet altijd toereikend voor de jongeren. Dit meldt Algemeen Dagblad. 

De doelgroep valt volgens Marian Draaisma, manager van zorginstelling Pluryn, tussen wal en schip. “In de ggz zijn de verblijfsplaatsen voor jeugdigen afgebouwd. Zodra de inschatting is dat de jongere enigszins stabiel is en er geen acute risico’s meer zijn, worden zij ontslagen uit de ggz.” Ze worden doorgeschoven naar de jeugdzorg, maar krijgen daar niet altijd de juiste hulp voor hun problematiek.

Jongeren met ernstige stoornissen zoals zware vormen van autisme, angststoornissen en zware trauma’s kloppen steeds vaker aan bij jeugdzorginstanties. In de ggz is geen plaats voor hen, want volgens Draaisma krijgen zorginstellingen de opdracht op zo kort mogelijk hulp te verlenen en de cliënt daarna door te verwijzen naar lichtere vormen van hulp binnen de jeugdzorg. “Voor deze doelgroep met zeer complexe problematiek blijkt deze vervolgvoorziening vervolgens regelmatig te licht”, aldus Draaisma.

Inspectie Jeugdzorg wijst op het feit dat instellingen vanaf 2015 melding moeten maken van calamiteiten. Het kan hierdoor zijn dat de cijfers een vertekend beeld geven van het aantal zelfmoorden, omdat deze calamiteiten voorheen mogelijk niet gemeld werden. Ook zou er volgens de inspectie maar één zelfmoord zijn geweest in een gesloten instelling. De overige zelfmoorden vonden plaats in pleeggezinnen, een open instelling, ambulante jeugdzorg of zorg voor alleenstaande minderjarige asielzoekers.

Door: Redactie Nationale Zorggids