Normal_kind_jeugd_jeugdzorg_basisschool_dromen23534

Het is belangrijk om essentiële specialistische jeugdhulpfuncties te borgen. Maar hoe doe je dat in de praktijk? Hoe krijg je in de regio een `duurzaam zorglandschap`? De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) sprak met Jan Pieter Kleijburg van regio Flevoland over het zorglandschap specialistische jeugdhulp. Dit meldt EZPress. 

Gemeenten en aanbieders trekken in Flevoland op als partners. Ook in 2015 toen de Flevolandse gemeenten constateerden dat het zorglandschap van de jeugdzorg op slot zat. Zorgaanbieders kregen een prominente rol bij het formuleren van een gezamenlijke visie tot een duurzaam zorglandschap waarin gezins- en vraaggericht werken centraal staat.

“We kozen voor de optie waarbij we nadrukkelijk de samenwerking met aanbieders verder intensiveerden. We hebben namelijk een gezamenlijk probleem: er is gewoon minder geld en geen van de partijen wil dat minder geld ten koste gaat van goede zorg”, zegt Jan Pieter Kleijburg, projectleider bij gemeente Almere.

“De gemeenten zijn geconfronteerd met forse budgetkortingen. We moeten met elkaar op zoek naar een manier om budget anders in te zetten. Dit leidt tot forse omzetdalingen voor de aanbieders, met het risico dat er een chaotische afbouw van voorzieningen jeugdhulp ontstaat. Dus willen we met hen – als partners – een beeld opstellen over wat op lange termijn nodig is aan specialistische voorzieningen en hoe dat er dan uitziet.”

“Ons doel is niet alleen om elkaars expertise optimaal te benutten, maar ook om een bepaalde mate van zekerheid te geven voor de te contracteren partners. De afspraken moet je zo vormgeven dat de partners die naar die stip bewegen, zich geen zorgen hoeven te maken. Dat is de ambitie en er is volgens ons ook geen alternatief.”

Door: Redactie Nationale Zorggids