Normal_normal_huiselijk_geweld-_mishandeling

Zorgaanbieders en aanbieders van jeugdhulp hoeven minder ernstig lichamelijk en/of geestelijk geweld tussen cliënten niet langer afzonderlijk te melden. Voorheen moest elk geweldsincident tussen cliënten gemeld worden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), Inspectie Jeugdzorg (IJZ) en Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ). De inhoud van de beleidsregels sluit aan bij de manier waarop de inspectie Jeugdzorg al sinds eind 2015 omgaat me meldingen van geweld tussen cliënten. Dat meldt IGZ.

Zorginstellingen moeten ernstig geweld wel binnen drie werkdagen afzonderlijk blijven melden. Dit is het geval als een medische, psychologische of gedragskundige behandeling van het geweld noodzakelijk was, blijkend uit een consult bij een zorg- of jeugdhulpverlener of als er sprake was van een politie-interventie, of een aangifte bij de politie of het openbaar ministerie.

Zorgaanbieders hoeven minder ernstig geweld tussen cliënten onderling niet afzonderlijk te melden, maar moeten deze voorvallen intern wel registeren, analyseren en zo nodig verbetermaatregelen nemen. Jaarlijks moet een zorgaanbieder voor de inspecties een totaaloverzicht maken van het aantal geweldsincidenten van het afgelopen jaar met een analyse van de oorzaak en de ontwikkeling in aard en omvang.  De beperking in de registratie zorgt voor minder administratiedruk.

Door: Redactie Nationale Zorggids