Normal_staatssecretaris_dijkhoff

Demissionair minister Dijkhoff van Veiligheid en Justitie stelt dat gemeenten verantwoordelijk blijven voor de inkoop van jeugdhulp als dat via de rechter aan de jongere is opgelegd. Nu lopen wachttijden voor verplichte behandelingen vaak op, omdat de gemeente die specifieke zorg niet of niet voldoende heeft ingekocht. Wel zou er meer samenwerking moeten komen om de behoefte aan jeugdhulp en het inkoopbeleid van gemeenten beter op elkaar af te stemmen. Dit meldt Binnenlands Bestuur.

De lange wachttijden voor jeugdhulp leidden tot Kamervragen waar Dijkhoff onlangs antwoord op gaf. Dijkhoff stelt dat de gemeenten verantwoordelijk blijven voor de jeugdhulp aan jongeren, ongeacht de zorg die zij hebben ingekocht of de contracten die zij hebben met aanbieders van jeugdzorg. “Als door de jeugdrechter jeugdhulp wordt opgelegd buiten het aanbod van de gemeente, is een specifieke omschrijving van belang zodat de betrokken gemeente precies weet welke jeugdhulp zij alsnog moet inkopen”, zo laat hij in de Kamerbrief weten.

De Volkskrant schreef begin vorige maand over de lange wachttijden die jongeren tegenkomen voor verplichte therapie. Het kwam regelmatig voor dat langer dan een jaar gewacht moest worden op een plekje. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) kwam dit omdat jeugdrechters niet op de hoogte zijn van het inkoopbeleid van de betreffende gemeente. Volgens Dijkhoff moet lokaal een oplossing gevonden worden en moeten gemeenten de nodige zorg gewoon inkopen.

Er zijn al programma’s gestart om de onderlinge samenwerking tussen zorgaanbieders, rechtbanken en gemeenten te verbeteren. Zo biedt ‘Samenwerken met de jeugdbeschermings- en jeugdstrafrechtketen’ ondersteuning voor alle jeugdzorgregio’s. Zo kunnen makkelijker afspraken worden gemaakt tussen de partijen. Ook in Midden-Nederland loopt een project om de opgelegde jeugdhulp zo snel mogelijk te starten. Daarbij wordt ook gekeken naar andere behandelingen die wel zijn ingekocht en mogelijk hetzelfde resultaat kunnen bieden.

Door: Redactie Nationale Zorggids