Normal_knuffel_beer_mishandeling_kind_verdriet

Van 20 tot en met 26 november 2017 is het de Week tegen Kindermishandeling. Het thema van dit jaar is ‘Verbind voor het kind: een sterke samenwerking van professionals leidt tot een sterke aanpak van kindermishandeling. Dit meldt Week tegen Kindermishandeling.

Op maandag 20 november is de aftrapbijeenkomst, onder voorzitterschap van Dolores Leeuwin, met onder andere Kinderombudsman Margrite Kalverboer en ervaringsdeskundige Kim van Laar. Tijdens deze bijeenkomst wordt het onderzoek van de Kinderombudsman naar wat gemeenten doen aan de preventie van kindermishandeling en huiselijk geweld, gepresenteerd.
 
In de Week tegen Kindermishandeling kunnen organisaties door het hele land allerlei activiteiten binnen het thema kindermishandeling en seksueel misbruik organiseren. Denk aan bijeenkomsten op scholen over de (mogelijke) gevolgen van een vechtscheiding voor kinderen, theatervoorstellingen over hoe je kindermishandeling en huiselijk geweld kunt herkennen en bijeenkomsten voor professionals over geweld in gezinnen. 
 
In het nieuwe regeerakkoord wordt ook aandacht besteed aan de omgang met kindermishandeling. Zo kunnen ouders rekenen op ondersteuning via zwangerschapscursussen, consultatiebureaus, jeugdgezondheidszorg en scholen. Dit gebeurt binnen bestaande kaders, waarbij meer aandacht komt voor hechtingsproblematiek en opvoeding. Er moet laagdrempelige hulp en ondersteuning beschikbaar zijn, uitgaande van de eigen kracht van gezinnen. Vroegtijdige signalering en open gesprekken over vermoedens van mishandeling en geweld krijgen binnen de meldcode meer aandacht in sociale wijkteams en de jeugdgezondheidszorg. Daarnaast wordt de forensische kennis op het terrein van kindermishandeling versterkt.
 
Door: Redactie Nationale Zorggids