Normal_gevangenis__prikkeldraad

Kinderen en jongeren met een ouder in detentie willen beter geïnformeerd worden over wat ze kunnen verwachten als hun vader of moeder wordt aangehouden en naar de gevangenis moet. Ook vinden ze dat er meer ondersteuning en zorg moet komen en dat scholen, hulpverleners en anderen betrokken partijen meer kennis en expertise moeten hebben om de kinderen goed te helpen. Dat blijkt uit het project Zie je mij wel, waarvan de Kinderombudsman vandaag in samenwerking met Exodus Nederland de uitkomsten presenteert, zo meldt de Kinderombudsman. 

Naar schatting zijn er op dit moment 25.000 kinderen met een ouder die in de gevangenis zit. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer benadrukt de grote impact die dit heeft op de levens van kinderen. Veel kinderen met een ouder in detentie krijgen problemen die soms tot in de volwassenheid blijven. “Het is daarom ontzettend belangrijk dat er meer aandacht komt voor kinderen die dit meemaken”, aldus de Kinderombudsvrouw.

De Kinderombudsman en Exodus Nederland hebben kinderen en jongeren waarvan de vader of moeder in de gevangenis zit of heeft gezeten gevraagd een tijdlijn te maken van hun eigen verhaal. De vraag die centraal stond was: op welk moment had jij welke informatie, hulp of steun nodig? De tijdlijn geeft vanaf het moment van aanhouding tot het moment dat de ouder vrijkomt en weer thuis komt wonen per fase weer welke problemen de kinderen en jongeren tegenkwamen en hoe dit volgens hen beter kan.

Met deze tijdlijn wil Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer de kinderen en jongeren een stem geven en de verantwoordelijke organisaties, zoals de politie, penitentiaire inrichtingen, scholen en hulpverleners, laten zien wat zij nodig hebben. Uit de tijdlijn blijkt dat kinderen en jongeren beter geïnformeerd willen worden over wat ze kunnen verwachten als hun vader of moeder aangehouden wordt en in detentie zit.

Naast betere informatie vinden ze dat er meer ondersteuning en zorg moet komen voor kinderen en jongeren met een ouder in detentie en meer kennis en expertise bij scholen en hulpverleners. Vaak is er veel stress thuis, is de relatie met de gedetineerde ouder ingewikkeld en vinden kinderen het lastig om op school te vertellen dat hun vader of moeder in de gevangenis zit.

Door: Redactie Nationale Zorggids