Normal_istock-540390164_mannendate_318

Online dating komt vaak voor bij jonge mannen die seks hebben met mannen (MSM) in Nederland. Er was nog weinig bekend over hun ervaringen met online dating en hoe seksuele communicatie gaat. Ook was nog niet goed in beeld of ze met problemen te maken krijgen die aandacht behoeven in preventie- en voorlichtingsprogramma’s. Dit was aanleiding om meer onderzoek te doen. Hier vindt u een samenvatting van de resultaten, daarnaast kunt u het gehele rapport downloaden.

Er zijn 21 interviews gehouden met mannen tussen 16 en 25 jaar. Dit waren mannen die in het afgelopen jaar seks hebben gehad met een man die ze via een dating applicatie hebben ontmoet. Doel was meer inzicht te krijgen in de sociale normen en seksuele communicatie (scripts) in online contact en daaropvolgende real life ontmoetingen. 

Online dating en sexting vanzelfsprekend en positieve benadering belangrijk

Voor de meeste geïnterviewde mannen was online dating vanzelfsprekend en daar maakt sexting vaak onderdeel van uit. Hun ervaringen hiermee waren over het algemeen leuk. Het was voor hen belangrijk dat online dating en sexting positief wordt benaderd. Een perspectief dat uitgaat van taboe of risico’s slaat bij hen niet aan.

Online dating scripts leren

Hoewel de geïnterviewde mannen laten weten dat online dating gericht is op ‘gewoon seks’, blijkt dat er in de praktijk toch meer bij komt kijken. Wat de scripts zijn over seksuele en uiterlijke normen, hoe je online communiceert, wat normaal is per dating applicatie, en wat hun eigen seksuele wensen en grenzen zijn, leren jonge MSM  door vallen en opstaan. Ze zoeken vooraf geen informatie hoe online daten werkt. Ofwel, ze leren het in de praktijk door het te doen. 

Communicatie over wensen, niet over grenzen

Online communicatie is snel en direct. Hierin wordt vooral aangegeven wat ze willen. Het blijkt lastiger en minder gebruikelijk om in de online fase ook grenzen aan te geven. Dat maakt je mogelijk minder aantrekkelijk. Het gevolg is dat communicatie over grenzen er op aan komt in real life. Dit is zeker voor beginnende MSM niet makkelijk.

Negatieve ervaringen

Seksuele grensoverschrijding, seksueel misbruik, angst voor chantage bij sexting, ongelijke machtsverhoudingen en misleiding van fakers kwam incidenteel voor. De impact hiervan was groot. Dit verdient extra aandacht in de promotie van counseling en zorgaanbod (bijvoorbeeld in het stepped care aanbod van Sense en in nascholing van (zorg)professionals die met jongeren werken).

Onvoldoende voorbereid; seksuele vorming gaat niet over hen

De meeste van hen begonnen al vroeg met online dating en hadden niet het gevoel dat ze voldoende waren voorbereid. Ze hadden het gevoel dat seksuele voorlichting op scholen niet op hen van toepassing was. Het ging uit van heteroseksualiteit. Ook was er volgens hen weinig aandacht voor online dating. De jonge mannen leren door te daten met andere app-gebruikers. Er kan meer ingezet worden op het delen van praktische tips en ervaringen van jonge MSM onderling rond online dating en communicatie over seks.

Informatie wordt niet goed gevonden

De geïnterviewde mannen bleken vaak onbekend met ontwikkelde voorlichtingsmaterialen over online weerbaarheid en dating die (ook) gericht zijn op MSM of LHBT jongeren. De bekendheid van bestaande materialen dient te worden verbeterd, bijvoorbeeld door in reguliere seksuele voorlichtingsprogramma’s meer te verwijzen naar specifieke materialen voor MSM en LHBT-jongeren. 

Van kennis naar praktijk, kom naar de workshop

Op 1 december presenteren Rutgers en Soa Aids Nederland op het congres Soa*Hiv*Seks in de workshop Wat levert het op?! Online dating & ruilseks onder jonge MSM de uitkomsten van dit onderzoek in relatie tot de nieuwste cijfers over online dating onder jonge MSM. Daar wordt ook de vertaling gemaakt naar de praktijk van gezondheidsbevorderaars en verpleegkundigen.

Download het volledige onderzoeksrapport Weinig om het lijf? Ervaringen met online dating van jonge mannen die seks hebben met mannen

(Dit is een advertorial)