Normal_euro_geld_kind_smokkel_handel

In de regio Alkmaar zijn gemeenten en jeugdhulpaanbieders met elkaar in overleg over de tarievenkwestie die al langere tijd speelt. Gemeenten hebben de tarieven voor jeugdzorg soms tot 29 procent verlaagd, waardoor zorgaanbieders vrezen voor een kaalslag en faillissementen. Er is nu een overbruggingsregeling afgesproken waardoor alle jeugdhulp volgend jaar gegarandeerd blijft en de kosten gedekt worden. In maart 2018 worden de resultaten van een tarievenonderzoek verwacht dat duidelijkheid moet scheppen over werkzame tarieven in de branche. Dit meldt Skipr.

Al in oktober trokken verschillende zorgaanbieders aan de bel omdat zij vinden dat de gestelde tarieven voor 2018 veel te laag zijn. Deze liggen onder de kostprijs en ook onder het advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Door onder de kostprijs te werken, worden structurele tekorten geriskeerd. Door de overbruggingsperiode is nu een tijdelijke oplossing gecreëerd voor de eerste maanden van 2018. Ouders kunnen hierdoor met hun kind naar de vertrouwde jeugdhulpaanbieder blijven gaan.

De overbruggingsregeling is voor alle jeugdhulpaanbieders die met de gemeenten om de tafel hebben gezeten, maar ook voor alle andere gecontracteerde aanbieders in de regio van Alkmaar. Deze aanbieders zijn onderdeel van het  brede tarievenonderzoek waarin de partijen willen onderzoeken wat werkbare bedragen zijn voor de jeugdzorg. “Door de gezamenlijke focus op een oplossing is het vertrouwen groot dat er passende tarieven vastgesteld kunnen worden”, zo stellen de partijen in een gezamenlijk persbericht. “Kinderen en gezinnen moeten altijd kunnen rekenen op goede hulp.”

Door: Redactie Nationale Zorggids