Normal_geweld__kindermishandeling__mishandeling

Het is aanvaardbaar dat families mogelijk emotionele schade lijden bij een onderzoek van Veilig Thuis, bij een vermoeden van kindermishandeling. Dat stelt kinderarts Nico Wulffraat van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht in een gesprek met RTV Utrecht, zo meldt het ministerie van volksgezondheid. 

Wulffraat reageert hiermee op een serie klachten over het functioneren van het voormalig Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Diverse families in Utrecht zeggen ten onrechte beschuldigd te zijn van kindermishandeling en hebben het ingrijpen van Veilig Thuis als traumatisch ervaren.

Uit cijfers van Veilig Thuis blijkt dat slechts in de helft van de gevallen aangetoond kan worden dat de ouders iets fout gedaan hebben. Bij de andere helft is dat niet aan te tonen, of blijkt dat de ouders onschuldig zijn. Kinderarts Wulffraat erkent dat een dergelijk onderzoek tot trauma's bij de ouders kan leiden. Toch vindt hij dit opwegen tegen het doel van het onderzoek, namelijk het beëindigen van kindermishandeling, zelfs als ouders onschuldig blijken te zijn.

"Als kinderarts doen wij onderzoek naar de toedracht van symptomen bij een ziek kind. Daarbij denken wij aan allerlei oorzaken. Soms is het zo dat we ook denken aan letsel dat door de ouders zelf wordt toegebracht. Wij weten dat als we dat melden bij Veilig Thuis, dat die dan verder onderzoek gaan doen. En we weten ook dat dat onderzoek beschadigend kan zijn voor de ouders. En die schade accepteren wij als kinderartsen omdat het belang van het kind voor ons altijd voorop staat. Kindermishandeling moet stoppen."

Door: Redactie Nationale Zorggids