Normal_privacy

De gemeente Leeuwarden stuurde een gezin gevoelige pgb-informatie over hun zonen, die zo elkaars informatie bij elkaar konden aflezen. De Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman ontvingen een klacht van de ouders en vinden dat de ouders terecht aan de bel trokken. Persoonlijke informatie over minderjarige kinderen zou niet zomaar verstuurd mogen worden, ook niet als het ‘slechts’ naar het gezin wordt gestuurd. Dat meldt Skipr.

In het geval van Leeuwarden ging het om een gezin met drie jongens die allen een eigen persoonsgebonden budget (pgb) behoefden. Informatie hierover werd naar het gezin gestuurd, maar daarbij werd niet rekening gehouden met de mogelijkheid tot inzien van andere gezinsleden. De broers konden elkaars informatie bijvoorbeeld lezen.

Volgens de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman had de gemeente rekening moeten houden met de situatie en privacygevoeligheid van informatie. Het is zaak dat gemeenten niet zomaar gegevens delen met iedereen binnen het gezin. Enkel informatie dat nodig is voor de jongere mag verstuurd worden. Daarbij is het ook belangrijk om rekening te houden met de mate waarin de gegevens als belastend beschouwd worden.

Een andere zaak is ook afkomstig uit Leeuwarden. Hier ging het om handtekeningen onder het budgetplan. De gemeente vroeg de jongens die het pgb nodig hadden om het plan te ondertekenen en niet hun ouders. Dit had niet gehoeven, zeggen de organisaties. 

Door: Redactie Nationale Zorggids