Normal_raad-voor-de-kinderbescherming-logo

De Inspectie Justitie en Veiligheid en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd doen onderzoek naar de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). De inspecties toetsen op welke wijze de RvdK invulling geeft aan zijn toezichthoudende taak op de jeugdreclassering. Aanleiding voor het onderzoek zijn veranderingen in de berichtenstroom binnen de jeugdstrafrechtketen en signalen uit andere onderzoeken naar deze taak. Dat meldt de Raad voor de Kinderbescherming. 

De RvdK komt op voor kinderen van wie de ontwikkeling en opvoeding gevaar loopt. De toezichthoudende taak is een belangrijke waarborg in het functioneren van de jeugdstrafrechtketen. Met de uitvoering van deze taak vervult de RvdK een belangrijke rol in de borging van continuïteit en samenhang binnen de keten en draagt het bij aan een tijdige en adequate reactie op het gedrag van de jongere.

Als de toezichthoudende taak niet goed wordt uitgevoerd, bestaat het risico dat de beoogde aanpak onvoldoende leidt tot het voorkomen van verdere problemen voor de jongere. Daarom kijken de inspecties naar de wijze waar op de RvdK hier invulling aangeeft. Zo onderzoeken de inspecties hoe de Raad de geleverde jeugdreclasseringsrapportages door gecertificeerde instellingen (GI’s) inhoudelijk toetst en de termijnen van de jeugdreclasseringsmaatregelen bewaakt. Ook kijken ze naar de manier waarop de RvdK omgaat met aangeleverde rapportages door GI’s, die niet aan de eigen landelijke toetsingscriteria voldoen.

De onderzoeksresultaten worden waarschijnlijk eind 2018 gepubliceerd. 

Door: Redactie Nationale Zorggids