Normal_geld__kluis__sparen

De provincie Groningen heeft aan vier zorgprojecten subsidie toegekend. Het grootste bedrag, 500.000 euro, is toegekend aan de Tirrel in Winsum. De Tirrel is een grootschalig initiatief waarin  een nieuwe leef-, zorg- en leergemeenschap wordt gerealiseerd. De gemeente Eemsmond krijgt een bijdrage voor de planvorming voor een toekomstgerichte zorginfrastructuur in de gemeente. Ook hospice Veen en Wolden in Stadskanaal en Het Omgangshuis in Stadskanaal ontvangen een bijdrage. Dit meldt Provincie Groningen.

De Tirrel in Winsum wordt een nieuw duurzaam gebouw waarin twee basisscholen, sportaccommodatie, verpleegzorg, dagbesteding en een gezondheidscentrum een plek krijgen. Met deze combinatie wordt een leef-, zorg- en leergemeenschap gemaakt die optimaal gebruik kunnen maken van elkaars ruimten en van kennis en ervaring. De initiatiefnemers willen dat er in de Tirrel een 'minisamenleving’ ontstaat waar iedereen er toe doet. Waar binnen- en buitenwereld, oud en jong, wijk en dorp elkaar ontmoeten en verbindingen ontstaan.

De gemeente Eemsmond heeft de ambitie om te komen tot een zorggerichte infrastructuur en stelt daar een kwartiermaker voor aan die de beleidsvisie uitwerkt en concretiseert. Het gaat onder andere om deelplannen in voor Uithuizen, Uithuizermeeden en Warffum.

In Stadskanaal krijgen twee initiatieven ondersteuning. Op het terrein van het Refaja ziekenhuis wordt een bestaand pand bouwkundig aangepast en ingericht om het geschikt te maken voor palliatieve terminale zorg. Het hospice Veen en Wolden is recent geopend en vervult voor de gehele regio een zorgfunctie. Het Omgangshuis is bedacht door een groep betrokken vrijwilligers en biedt een neutrale en veilige plek waar een kind van pas gescheiden ouders de niet-verzorgende ouder kan ontmoeten. Doel is om zo goed mogelijk een normale omgang tussen ouders en kinderen te regelen in complexe scheidingssituaties.

De subsidies worden toegekend uit het provinciale uitvoeringsprogramma leefbaarheid, onderdeel zorgvoorzieningen en regionale zorgprojecten en bewonersinitiatieven zorg. In totaal is er voor de periode tot 2020 een bedrag van 3.600.000 euro beschikbaar. De toegekende subsidies zijn de eerste ronde uit deze onderdelen.

Door: Redactie Nationale Zorggids