Normal_kindermishandeling_mishandeling_slachtoffer_verdriet_kind

De regio Hart van Brabant heeft van het ministerie van Volksgezondheid een subsidie ontvangen van 100.000 euro om kindermishandelaars aan te pakken. Via de Taskforce Kindermishandeling Tilburg wordt middels een nieuwe methode gezorgd dat de plegers ook daadwerkelijk hun hulpverlening afronden en dat verkleind het risico op herhaling. Dit meldt Skipr. 

Uit onderzoek dat Bureau regioplan vorig jaar uitvoerde, blijkt dat maar weinig plegers van kindermishandeling daadwerkelijk hun hulpverleningstraject afronden. Dat aantal moet flink omhoog, omdat er bij kindermishandeling regelmatig sprake is herhaaldelijke geweld. Taskforce Kindermishandeling Tilburg gaat er samen met zes meewerkende zorginstellingen voor zorgen dat deze daders goed in de gaten worden gehouden.

De huidige afhandeling van kindermishandeling loopt onder andere via Veilig Thuis, waarbij vooral aandacht is voor het slachtoffer. De methode met de subsidie van het ministerie moet er voor zorgen dat plegers niet opnieuw de fout in gaan en voldoende hulpverlening krijgen om dergelijk geweld te voorkomen. Er kan bijvoorbeeld een preventief huisverbod van tien dagen worden opgelegd, of bemoeizorg wordt ingeschakeld om het gezin te helpen.

Bij GGz Breburg, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) met meerdere vestigingen, kan therapie gevolgd worden. Ook Navadic-Kentron en Dok bieden programma’s aan. Bovendien wil Taskforce Kindermishandeling Tilburg samen gaan werken met woningcorporaties. Door klusjesmannen en woonconsulenten te trainen, kan kindermishandeling mogelijk vroegtijdig gesignaleerd worden.

Door: Redactie Nationale Zorggids