Logo_raad_voor_de_kinderbescherming

Afgelopen maandag maakte minister Dekker van Rechtsbescherming voor het eerst kennis met de werkwijze van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). Tijdens het werkbezoek ging hij uitgebreid in gesprek met medewerkers van de raad en stelde hij vragen over de wettelijke taak en de werkwijze, maar ook over lastige dilemma’s en de hoge werkdruk. Dat meldt RvdK.

“De Raad voor de Kinderbescherming is rechtsbescherming bij uitstek,” zei minister Dekker. “Bescherming tegen henzelf of anderen, en bescherming om zich goed te kunnen ontwikkelen. Wij hebben als kabinet aangegeven dat we het belangrijk vinden om kindermishandeling tegen te gaan. De RvdK is daarbij natuurlijk een belangrijke partner.”

Minister Dekker was onder andere te gast bij een zogeheten jeugdbeschermingstafel, een overleg waar de gemeente en de Raad voor de Kinderbescherming de zorgen om een kind met ouders en kind bespreken. Daarna schoof hij aan bij een multidisciplinair overleg, het moment waarop een raadsonderzoeker en een gedragsdeskundige tot een afgewogen advies voor de rechtbank komen, met de belangen van het kind voorop. “Het is heel leerzaam om van dichtbij mee te maken hoe een zaak met ingewikkelde problematiek –mishandeling, loverboys en illegaliteit- wordt opgepakt door de professionals van de RvdK,” zei de minister daarover. 

Door: Redactie Nationale Zorggids