Normal_jeugdzorg__kind__peuter__kleuter

Gemeenten besteden geld dat bedoeld was voor arme kinderen aan heel andere doelen. De Kamer vraagt staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken) om opheldering. Dat meldt de Tweede Kamer

Gemeenten kregen van het vorige kabinet 100 miljoen voor armoedebestrijding onder kinderen. Ze mochten deze zogeheten Klijnsmagelden naar eigen inzicht besteden, maar blijken het lang niet altijd aan de doelgroep uit te geven.

Gemeentelijke vrijheid

Gijs van Dijk (PvdA), die het debat heeft aangevraagd, noemt het onbegrijpelijk dat gemeenten geld dat bedoeld was voor armoede bij kinderen aan andere doelen besteden. Kan de staatssecretaris gemeenten dwingen om het effectief aan armoedebestrijding te besteden?, wil hij weten. Kuzu (DENK) pleit ervoor om het geld te labelen, zodat het niet aan andere zaken kan worden uitgegeven.

Raemakers (D66) ziet een paradox: het geld is niet geoormerkt, maar destijds is wel besloten om het armoedebeleid te decentraliseren. Gaat de Kamer er dan nog over? Volgens De Lange (VVD) is het dan ook een taak van gemeenteraden om kritisch te controleren waar het geld terechtkomt.

Van Ark wijst erop dat deze geldstroom nog maar een jaar geleden op gang is gekomen. Zij wil gemeenten voorlopig niet dwingen, maar komt in het najaar met een evaluatie van de besteding van de Klijnsmagelden.

Verruim mogelijkheden

Verplicht gemeenten alsjeblieft niet om het geld op te maken, verzucht Peters (CDA), want dan geven ze het uit aan zinloze dingen als mobieltjes. Wel zouden gemeenten volgens hem meer ruimte moeten hebben om het geld te besteden aan armoedebestrijding onder kinderen. Voortman (GroenLinks) oppert de mogelijkheid om het schoolzwemmen weer in te voeren.

De Jong (PVV) weet uit ervaring dat arme gezinnen er vaak in slagen om problemen met armoede binnen de familie op te lossen. Het stoort hem dan ook dat arme kinderen vaak als weerloos en zielig worden weggezet.

Bied flexibiliteit bij de besteding, benadrukt ook Bruins (ChristenUnie). Waarom zou je met een armoedepasje bijvoorbeeld alleen een nieuwe fiets kunnen kopen en geen opknappertje? En moet het wel per se in natura worden besteed?, vraagt Jasper van Dijk (SP) zich af.

Enerzijds klinkt de roep om strenger op de besteding toe te zien, anderzijds wil men meer flexibiliteit, schetst Van Ark haar dilemma. Zij wil zich aan de eerder gemaakte afspraken houden en wacht eerst de evaluatie af.

Over de ingediende moties wordt op dinsdag 13 februari gestemd.