Logo_fnv_logo

De doelstelling van de Jeugdwet om het gebruik van duurdere, gespecialiseerde zorg te verminderen door meer goedkopere zorg dicht bij huis te bieden, is niet gehaald. Een jaar na de invoering van de Jeugdwet blijkt het percentage jeugdzorg met 7 procent gestegen, maar de capaciteit en middelen in de jeugdzorg zijn flink achterop gebleven. Dat concludeert FNV Zorg & Welzijn naar aanleiding van cijfers die het CBS vorige week publiceerde, zo meldt de vakbond. 

Maaike van der Aar, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: “Wij hebben al voor de invoering van de Jeugdwet gewaarschuwd dat dienstverlening dichterbij de burger zal leiden tot een toename van de zorgvraag. De invoering van de Jeugdwet is bovendien gepaard gegaan met een forse bezuiniging. Terwijl van gemeenten en het zorglandschap innovatiekracht wordt verwacht en er tegelijkertijd moet worden gezorgd voor continuïteit in de zorgverlening. Dit was wat ons betreft een voorziene mission impossible. De sector schreeuwt om meer geld, want de werkdruk in de jeugdzorg is inmiddels torenhoog geworden en de kwaliteit van zorg is in gevaar. Kinderen én werknemers zijn hiervan de dupe.”

FNV wil dat de gemeenten deze knelpunten na de verkiezingen snel gaan oppakken. De vakbond, CNV en werkgevers in de jeugdzorg hebben de handen ineen geslagen en zijn een petitie gestart. Deze handtekeningen komen onder een brandbrief die de partijen de dag na de gemeenteraadsverkiezingen sturen naar de nieuwe gemeenteraden. Zij roepen de raden op om bij aanbestedingen langere zorgcontracten af te spreken tussen gemeenten en aanbieders. De huidige, veelal kortlopende, contracten zorgen voor meer onzekerheid en onrust onder medewerkers en brengen de continuïteit van de jeugdzorg in gevaar.

Daarnaast willen de partijen een eerlijk tarief voor jeugdzorg. Met de huidige manier van aanbesteden lijkt het vooral om de laagste prijs te gaan en is er in de praktijk nauwelijks ruimte om te investeren in innovatie. Van der Aar: “Zowel de werknemers als de kwaliteit van de jeugdzorg lijden onder de race naar beneden om de laagste tarieven. Jeugdzorgmedewerkers en -organisaties willen goede zorg leveren in een gezonde werkomgeving; daarbij hoort een eerlijk tarief.”

Door: Redactie Nationale Zorggids