Normal_m_xima

Koningin Máxima heeft vrijdagochtend 23 maart in Doorn de startbijeenkomst bijgewoond van het Oranje Fonds-programma Meer Kansen voor Jongeren. Via het programma Meer Kansen voor Jongeren ondersteunt het Oranje Fonds gedurende drie jaar projecten die zich inzetten voor jongeren in een kwetsbare positie. Dat meldt het Koninklijk Huis. 

Voorbeelden van projecten zijn initiatieven op het gebied van huiswerkbegeleiding, sport als middel en loopbaanoriëntatie. De projecten moeten er niet alleen voor zorgen dat de jongeren een diploma behalen, maar helpen ook bij bijvoorbeeld het oplossen van problemen in de thuissituatie, schuldproblematiek en het ontwikkelen van sociale vaardigheden.

Bij de startbijeenkomst waren de trekkers van 22 vrijwilligersinitiatieven aanwezig. Koningin Máxima ging met hen in gesprek over hun aanpak, hun uitdagingen en plannen voor de toekomst. Ook sprak zij met medewerkers van het Oranje Fonds over de invulling van het programma Meer Kansen voor Jongeren.

Het Oranje Fonds streeft ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom steunt het jaarlijks duizenden projecten die mensen met elkaar verbinden. Die steun bestaat uit geld, aandacht en advies.

Door: Redactie Nationale Zorggids