Normal_ouders_gezin_kinderen

De Leeuwarder wethouder Hilde Tjeerdema (Jeugdbeleid) gaf maandag het startschot voor de training 'Houding & Handelen bij opvoedzorgen' voor professionals in Leeuwarden die met ouders en kinderen werken. Het doel  is een andere houding en handelswijze van beroepskrachten als er zorgen over een kind zijn. Dat meldt het ministerie van volksgezondheid. 

De tiendelige training wordt aangeboden door de gemeente Leeuwarden. De gemeente hoopt gezinnen zo vroegtijdig te bereiken en indien nodig de drempel naar hulpverlening te verlagen. "Ouders steunen om erger te voorkomen, daar zetten we op in met deze training. De samenwerking met ouders en met andere professionals rond het kind is hierin van groot belang", aldus Tjeerdema.

Leeuwarden heeft een lokaal actieplan waarbij de nadruk ligt op het voorkomen, vroegtijdig signaleren, stoppen en vervolgens zoveel mogelijk beperken van de schade. De training en methodiek Houding & Handelen bij opvoedzorgen zijn onderdeel van het actieplan en specifiek ontwikkeld voor professionals die met ouders en kinderen werken.

In 2016 vond in de Leeuwarder wijk Aldlân een pilot plaats met deze aanpak. Maandag werd tijdens de startbijeenkomst getoond welke meerwaarde de lokale professionals ervaren.

Door: Redactie Nationale Zorggids