Normal_logo_logo_veilig_thuis

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Veilig Thuis Noord-Holland Noord (N-H-N) onder verscherpt toezicht gesteld voor een periode van zes maanden. Veilig Thuis N-H-N moet zo snel mogelijk concrete verbetermaatregelen doorvoeren, waaronder het terugdringen van de wachtlijsten. De inspectie zal dit de komende maanden nauwgezet in de gaten houden. Dat meldt IGJ. 

Sinds oktober 2017 bestonden bij de inspectie zorgen over de oplopende wachtlijsten bij Veilig Thuis Noord-Holland Noord. In februari van dit jaar namen deze zorgen toe, omdat toen bleek dat de wachtlijsten verder waren gegroeid. Een plan van aanpak dat de inspectie afgelopen maart ontving, nam deze zorgen niet weg.

Gezien de terugkerende wachtlijsten en eerdere tekortkomingen bij het inzetten en monitoren van verbetermaatregelen heeft de Inspectie Veilig Thuis N-H-N onder verscherpt toezicht gesteld. De inspectie verwacht van dat Veilig Thuis concreter resultaten boekt. Dit betreft minimaal het zo spoedig mogelijk terugbrengen van de wachtlijsten, maar uiterlijk per 31 augustus 2018. En triage van nieuwe meldingen moet binnen vijf dagen plaatsvinden en het afronden van nieuwe onderzoeken binnen tien weken. 

Door: Redactie Nationale Zorggids