Normal_jeugdzorg__kind__peuter__kleuter

Minister De Jonge van Volksgezondheid en minister Dekker van Rechtsbescherming starten samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het uitvoeringsprogramma Scheiden zonder Schade. Het programma is het vervolg op het verslag ‘Scheiden… en de kinderen dan?’ van André Rouvoet. Dit verslag bestaat uit 45 concrete acties die de ambitie ‘Scheiden zonder Schade’ dichterbij moeten brengen. Het programma moet er voor zorgen dat kinderen minder schade oplopen tijdens de scheiding van hun ouders. Dit meldt Rijksoverheid.

Kinderen die lijden onder de scheiding van hun ouders - het probleem is omvangrijk en urgent. De kern van het probleem is dat ouders in hun boosheid of teleurstelling niet altijd meer in staat zijn tot redelijk overleg. Zij raken in conflict met de ex-partner en betrekken de kinderen daarbij, die hiervan schade ondervinden.

Zo min mogelijk kinderen zijn de dupe van de scheiding van hun ouders, dat is de ambitie van het uitvoeringsprogramma Scheiden zonder Schade. En de beste manier om dat te bereiken is door de ouders te ondersteunen. Niet om de problemen rond de scheiding van de ex-partners over te nemen, maar om zowel henzelf als hun omgeving te begeleiden naar de nieuwe situatie. Partners zijn beter voorbereid op het ouderschap en roepen eerder hulp in bij relatieproblemen. Als ouders uit elkaar gaan, zijn hulp en ondersteuning beschikbaar. De nieuwe scheidingsprocedure is oplossingsgericht en de-escalerend.

Voor het welzijn van kinderen is het belangrijk dat ouders een stabiele partnerrelatie hebben en in staat zijn om problemen met elkaar te bespreken. De overgang van partnerschap naar ouderschap vraagt veel van de partners. Soms komen zij daar zonder hulp vanuit de omgeving of van deskundigen zelf niet goed doorheen. Partners moeten worden ondersteund bij het ouderschap. En ouders moeten eerder hulp kunnen inroepen bij relatieproblemen. Het programma wil daarvoor bewustwording bevorderen.

In drie arrondissementen ontwikkelt het programma de komende jaren prototypes van een ‘scheidingsloket’ bij gemeenten. Daarnaast komt er een andere, de-escalerende gerechtelijke procedure. De afwikkeling van de scheiding moet met zo min mogelijk conflict en last voor de kinderen gebeuren. Het Platform onder voorzitterschap van André Rouvoet krijgt een belangrijke rol in het programma.

Door: Redactie Nationale Zorggids