Normal_suzanne_marenne_

In Utrecht is de basiszorg binnen de jeugdhulp sinds de transitie dichtbij jongeren en kinderen in buurten georganiseerd. Hierbij bieden we hulp op maat en werken we optimaal samen voor en met gezinnen. De buurtteams spelen hierbij een belangrijke rol. “De buurtteams zijn goed toegankelijk in alle buurten en scholen. Ze bieden hulp op maat voor de diverse vraagstukken van gezinnen”, vertelt Marenne van Kempen, bestuurder van Lokalis, de organisatie achter de buurtteams jeugd en gezin in Utrecht.

“Op het vlak van specialistische jeugdhulp zijn we bezig om de samenwerking met partners in de buurt nog verder te versterken. Daarom zijn in Utrecht twee pilots gestart in Zuilen en Leidsche Rijn, onder de naam Extr@ Utrecht”, aldus Suzanne Verdoold, kwartiermaker van de pilots. Dit doen de aanbieders van specialistische jeugdhulp, in samenwerking met gemeente, Lokalis, huis- en jeugdartsen, en overige betrokken partners.

Multidisciplinaire teams

De teams van Extr@Zuilen en Extr@LeidscheRijn bestaan uit professionals van verschillende organisaties voor specialistische jeugdhulp in Utrecht. Het gaat hier om GZ-psychologen, orthopedagogen, systeemtherapeuten,gespecialiseerde gezinsbehandelaars, kinder- en jeugdpsychiaters en een psychotherapeut. Zij vormen eenmultidisciplinair team met deskundigheid op het gebied van bijvoorbeeld autisme, jonge kinderen (IMH), jongeren met forensische problematiek, kinderen met een beperking en complexe gezinsproblematiek.

Zuilen en Leidsche Rijn verschillen in aard en inwoners, waardoor ook de teams verschillen. In Zuilen bestaat de problematiek bij gezinnen uit meerdere vraagstukken. In Leidsche Rijn zijn meer vragen over relaties en het gedrag van kinderen. “De buurtteams bestaan uit generalisten. In aanvulling hierop bestaat ons team uit specialisten en biedt aanvullende hulp waar de problematiek van een gezin dat vraagt”, stelt Verdoold. Dat is een goed voorbeeld vanhoe specialistische hulp sneller en meer op maat aan gezinnen wordt geboden.

Dichterbij, eerder en op maat

Het uitgangspunt van zowel de buurtteams als van Extr@Utrecht is het bieden van hulp, waar deze gevraagd wordt. “Dus thuis, op school of bij de sportvereniging, en sneller. Gezinnen en jongeren vormen hierin de basis, samen met hun eigen netwerk. We werken niet met wachtlijsten en betrekken vaak eerder in het traject een specialist”, geeft Verdoold aan. Volgens Van Kempen wordt op deze manier basishulp en specialistische zorg integraler en beter afgestemd geboden.

Integrale zorg

Het voordeel van deze manier van werken is dat er tijdig hulp op maat wordt geboden. De professionals kennen de buurt en elkaar en hebben goed zicht op elkaars expertise. Ze hebben een betere aansluiting op de gezinnen en op elkaar. “Deze mix van hulp van generalistische buurtteams en aanvullende zorg van specialisten is een mooivoorbeeld van ontkokering”, vertelt Van Kempen.

Lage administratieve lasten

Verdoold: “Utrecht zorgt ervoor dat organisaties en professionals zoveel mogelijk tijd aan hulp voor het gezin kunnen besteden, met zo min mogelijk administratieve rompslomp. Er is veel ruimte voor consulten en we werken met open dossiers. Daarin zijn alle verslagen zichtbaar voor de ouders en jongeren. Zij kunnen zelf aangeven wie er mee mag lezen. Dat zorgt voor meer transparantie en regie voor de gezinnen”.

(Dit is een advertorial van Lokalis)