Normal_moeder_kind

Een goede ouder-kindrelatie is van belang voor de ontwikkeling van kinderen. Interventies kunnen ouders sensitiever maken en de gehechtheid van kinderen positief beïnvloeden, maar de effecten zijn bescheiden. Het is alleen zinvol om interventies ter verbetering van de ouder-kindrelatie in te zetten bij specifieke doelgroepen. Dit geldt ook voor interventies om kindermishandeling te voorkomen (zoals huisbezoeken van een jeugdverpleegkundige). Van belang is dat daarbij gekozen wordt voor interventies waarvan de effectiviteit is onderzocht. Dat schrijft de Gezondheidsraad aan de minister van volksgezondheid. 

Mensen die als kind traumatische ervaringen meemaken, krijgen op latere leeftijd meer gezondheidsproblemen. Naast kindermishandeling (emotionele en fysieke mishandeling en verwaarlozing) zijn ook het meemaken van huiselijk geweld, scheiding van de ouders, psychische problemen of detentie van ouders ernstige negatieve jeugdervaringen. De afgelopen jaren is er veel aandacht voor gehechtheid als mogelijk beschermende factor tegen (de gevolgen van) deze jeugdervaringen.

Een aanbod aan interventies om kindermishandeling te voorkomen zou beschikbaar moeten zijn voor gezinnen waar sprake is van risicofactoren voor mishandeling. In gezinnen waar kindermishandeling plaatsvindt kunnen interventies ervoor zorgen dat verdere mishandeling uitblijft. Ook ouders die zelf behoefte hebben aan opvoedondersteuning zouden die moeten kunnen krijgen. De Gezondheidsraad adviseert niet aan alle ouders interventies aan te bieden om de ouder-kindrelatie te verbeteren. Er is te weinig bewijs dat dit effectief is.

Het is van belang dat gemeenten meer aandacht hebben voor effectiviteit bij de keuze voor interventies. De raad beveelt onder andere aan professionals te scholen en gebruik van de bestaande databank met effectieve interventies te stimuleren. 

Door: Redactie Nationale Zorggids