Normal_depressie_alleen_vrouw

Drie op de vier vrouwen die gebruikmaken van de opvang van het Oranje Huis hebben een of meer jeugdtrauma's. Dit blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar de effecten van de Oranje Huis methodiek. De eerste bevindingen werden vorige week gepresenteerd. Dat meldt het ministerie van volksgezondheid.

Dit langlopende onderzoek wordt gehouden onder 92 cliënten van de Oranje Huis in Alkmaar en Amsterdam. De eerste meting die onlangs werd afgerond geeft inzicht in de achtergrondkenmerken van de cliënten van deze opvangvoorzieningen, de ernst van het ervaren geweld, hun trauma's en de ontvangen hulp in de eerste periode.

Opvallende conclusie is dat drie op de vier vrouwen in het onderzoek een of meer jeugdtrauma’s hebben. Verder heeft een groot aantal vrouwen (twee op de drie vrouwen) te maken gehad met seksueel geweld. Dit is zeer hoog in vergelijking met andere onderzoeken.

Uit het onderzoek blijkt ook dat aandacht voor kinderen in de opvang zeer belangrijk is. 35 procent van de kinderen van de vrouwen in het onderzoek heeft minimaal één klinisch trauma en 15 procent heeft minimaal één sub-klinisch trauma.

Het effectonderzoek loopt door tot 2020. De tweede meting is inmiddels gestart en loopt door tot in het voorjaar 2019. Na deze meting worden ook diepte-interviews gehouden met acht cliënten en hulpverleners. De derde meting staat gepland voor eind 2019. De eindanalyse zal in 2020 plaatsvinden.

Door: Redactie Nationale Zorggids