Normal_jeugdzorg__kind__peuter__kleuter

Minister De Jonge neemt geen leiderschap als het gaat om de jeugdzorg, vindt vakbond FNV. Hij schuift veel af op de verantwoordelijkheid van gemeenten en probeert zo buiten schot te blijven in de discussie rond de steeds nijpender wordende situatie in de jeugdzorg. De vakbond denkt dat de echte oplossing in zijn bereik ligt: de bezuiniging op de jeugdzorg terugdraaien en gemeenten serieus aansporen tot minder administratie en ‘aanbestedingswaanzin’. Dit meldt FNV. 

Gisteravond vond in de Tweede Kamer een debat plaats over de jeugdzorg. Dit debat werd georganiseerd naar aanleiding van een brandbrief van de vereniging van Jeugdadvocaten over het uitblijven van passende jeugdhulp.

Maaike van der Aar, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: “Wat de minister vanavond liet zien is niet nieuw. Hij schuift vooral gemeenten naar voren als zondebok voor de oplopende problemen. Maar zíjn ministerie heeft 18 miljard euro te verdelen. Het is geen kwestie meer van ‘niet kunnen’ of ‘geen geld’, maar van politieke keuzes. De schrijnende consequenties die voortkomen uit deze keuzes zijn niet meer te dragen voor de jeugdzorgmedewerkers en cliënten, maar ook niet voor werkgevers én gemeenten. Zijn beleid zorgt voor een ratrace tussen aanbieders en brengen de continuïteit van de zorg aan kinderen in gevaar. Het wordt tijd dat de minister eerlijk in de spiegel gaat kijken en zijn verantwoordelijkheid pakt.”

FNV Zorg & Welzijn trekt al jaren aan de bel over de situatie in de jeugdzorg, maar loopt bij minister De Jonge tegen een dichte deur. Op alarmerende brieven, petities en verzoeken tot gesprekken vanuit FNV Zorg & Welzijn en de jeugdzorgmedewerkers reageerde het ministerie de afgelopen maanden niet. Terwijl ondertussen de vraag naar jeugdzorg blijft stijgen, de wachtlijsten blijven oplopen en de gemeentelijke geldpotten voor jeugdzorg leeg raken. Inmiddels is de werkdruk onwerkbaar hoog geworden voor de jeugdzorgwerkers, aldus de vakbond. 

FNV Zorg & Welzijn wil dat er minimaal 750 miljoen euro wordt uitgetrokken om de jeugdzorg weer gezond te maken, minder administratie en minder aanbestedingswaanzin. Op 3 september organiseert FNV Zorg & Welzijn een manifestatie in Den Haag voor jeugdzorgwerkers uit heel Nederland.  

Door: Redactie Nationale Zorggids