Normal_geweld_mishandeling__kind__agressie

Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven hun verhaal te doen, is besloten dat het Meldpunt Geweld Jeugdzorg langer open blijft. Het meldpunt blijft nu open tot 31 december 2018 in plaats van tot 1 september 2018. Dat meldt het ministerie van volksgezondheid. 

De commissie Geweld Jeugdzorg doet wetenschappelijk onderzoek naar fysiek, psychisch en seksueel geweld jegens minderjarigen die in de periode 1945 – heden onder verantwoordelijkheid van de overheid zijn geplaatst in een pleeggezin en/of jeugdzorginstelling. Ook mensen die als kind in een internaat voor dove/slechthorende of blinde/slechtziende kinderen zijn geplaatst en daar geweld hebben meegemaakt, vallen binnen het onderzoeksdomein.

Mensen kunnen op drie verschillende manieren melding doen: telefonisch, via de digitale vragenlijst of per mail of brief.

Door: Redactie Nationale Zorggids