Normal_meisje_kind_rode_wangen

Narcistische kinderen blozen als ze niet het compliment krijgen dat ze denken te verdienen. Ze voelen zich dan onvoldoende gewaardeerd, maar geven dit niet toe, omdat ze zich groot willen houden. ‘Het geeft aan hoezeer ze verknocht zijn aan hun grandioze imago’, stelt UvA-ontwikkelingspsycholoog Eddie Brummelman. Dat meldt De Universiteit van Amsterdam. 

Narcisten hebben diepgaande gevoelens van grootsheid en zelfingenomenheid. Narcisme is een normale persoonlijkheidstrek die kan ontstaan rond de leeftijd van 7, wanneer kinderen in staat zijn zichzelf globaal te evalueren. Kinderen met sterke narcistische trekken voelen zich beter dan anderen, denken dat ze recht hebben op voorkeursbehandeling en smachten naar bewondering. 

Fysiologische reacties kunnen onthullen hoe mensen zich voelen, zelfs als ze deze gevoelens verborgen proberen te houden. Brummelman en zijn collega’s onderzochten wat blozen onthult over de emotionele staat van narcistische kinderen. Narcistische kinderen hebben een diepgaand gevoel van grootsheid. De onderzoekers veronderstelden dat narcistische kinderen zodanig in hun gevoel van grootsheid zitten dat zelfs bescheiden complimenten ertoe kunnen leiden dat ze zich ondergewaardeerd voelen. Omdat narcistische kinderen dit misschien niet willen toegeven aan anderen, maten de onderzoekers hun fysiologische blozen. Blozen kan niet geveinsd worden. 

De onderzoekers lieten ruim honderd kinderen tussen de 7 en 12 jaar (met hun ouders) naar het lab komen. Daar vulden kinderen een vragenlijst in over hun narcistische persoonlijkheidskenmerken, om vervolgens op het podium een liedje te zingen. Na afloop ontvingen zij willekeur een opgeblazen compliment, een bescheiden compliment of geen compliment voor hun optreden. Ondertussen legden Brummelman en collega’s met een speciaal meetapparaat het blozen van de kinderen vast. Na afloop werd hen gevraagd hoeveel zij dachten gebloosd the hebben.

Zoals verwacht bloosden narcistische kinderen – in tegenstelling tot niet-narcistische kinderen – op het moment dat ze bescheiden complimenten kregen. “Opvallend was dat de narcistische kinderen ontkenden te hebben gebloosd. Hoe harder ze daadwerkelijk bloosden, des te harder ze ontkenden te hebben gebloosd. Waarschijnlijk probeerden ze hun kwetsbaarheden te verbergen”, aldus Brummelman.

Een belangrijke vraag voor vervolgonderzoek is hoe narcistische kinderen geholpen kunnenworden om hun gevoelens beter te reguleren. Wellicht kunnen interventies, zoals mindfulness, narcistische kinderen helpen om hun negatieve gevoelens onder ogen te zien, zonder deze af te keuren, zodat ze deze gevoelens beter kunnen begrijpen en reguleren.

Door: Redactie Nationale Zorggids