Normal_politiebordje._politie

De meeste minderjarige Nederlandse slachtoffers van seksuele uitbuiting doen geen aangifte omdat ze bang zijn voor de dreigementen van de mensenhandelaar. Daarnaast herkennen meisjes zichzelf niet altijd als slachtoffer en vormt de zwaarte van de strafrechtelijke procedure een drempel. Dit blijkt uit onderzoek van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM), zo meldt het ministerie van volksgezondheid. 

Uit cijfers van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen blijkt dat de grootste groep die seksueel uitgebuit wordt, Nederlandse meisjes zijn tussen de 12 en 17 jaar. Dit zijn naar schatting 1.320 meisjes per jaar.

Campagne Maak het Zichtbaar

Frank Noteboom, hoofd van het CKM, heeft het onderzoeksrapportaan CDA Tweede Kamerlid Anne Kuik overhandigd. "Dit onderzoek brengt in beeld wat nodig is om de aangiftebereidheid te verhogen zodat mensenhandelaren hun straf niet ontlopen", aldus Noteboom. Het CKM start tevens de campagne Maak het Zichtbaar, bedoeld om meer bewustwording rond kinderhandel en mensenhandel te creëren.

Aanbevelingen

Op basis van het onderzoek heeft het CKM vier aanbevelingen gedaan om de aangiftebereidheid te verbeteren. De eerste gaat in op een betere uitleg van de wettelijke definitie van mensenhandel omdat slachtoffers zichzelf vaak niet als slachtoffer zien. De tweede en derde aanbevelingen gaan over de angst en welke middelen voor en tijdens het strafproces ingezet kunnen worden om het slachtoffer te beschermen. Tot slot beveelt het CKM aan om de strafprocedure structureel minder belastend te maken.

Proeftuin

De politie heeft op basis van het rapport aangekondigd op korte termijn aan de slag te gaan met de laatste drie aanbevelingen in samenwerking met het Openbaar Ministerie (OM) en CKM. Samen met het CKM start het een proeftuin om het proces van aangifte beter aan te laten sluiten op de belevingswereld van de slachtoffers.

Door: Redactie Nationale Zorggids