Normal_jeugdzorg

Het duurt nog tot 2020 voordat het woonplaatsbeginsel binnen de jeugdzorg is aangepast. Nu is het nog zo dat de gemeente waar de zorgaanbieder zich bevindt, verantwoordelijk is voor de betaling van de zorg. Dit leidt tot veel problemen bij gemeenten die meerdere zorginstellingen voor verblijf op hun grondgebied hebben. Met de aanpassing in het woonplaatsbeginsel wordt straks de gemeente waar de jonge patiënt vandaag komt belast met de kosten voor jeugdzorg. Dit meldt Binnenlands Bestuur.

Er wordt al langer gevraagd naar een wijzing in het woonplaatsbeginsel. Echter lijkt het lastig om dit al op korte termijn te realiseren. Dit heeft te maken met aanpassingen in zowel het verdeelmodel als in de Jeugdwet. Pas in 2020 wordt de financiële verantwoordelijkheid overgeheveld van de gemeente waar de opname plaats vindt, naar de gemeente waar de patiënt vandaan komt. Dit moet zorgen voor een eerlijkere verdeling van het budget voor jeugdzorg.

Na de aanpassing kan via de Basisregistratie Personen worden vastgesteld welke gemeente verantwoordelijk is voor betaling. Volgend jaar zal het budget voor jeugdzorg nog verdeeld worden op basis van het zorggebruik in het verleden. Het jaar daarna gaan de wijzigingen in, al is nog niet helemaal duidelijk welke financiële gevolgen dit zal hebben.

Door: Redactie Nationale Zorggids