Normal_jeugdzorg__kind__peuter__kleuter

De situatie voor kinderen in Nederland is afgelopen jaar verbeterd, maar hulp aan kwetsbare kinderen schiet in te veel gevallen tekort. Een record is het fors gestegen aantal kinderen dat in de gesloten jeugdzorg zit: in 2017 waren dat er 2.710. Ook het feit dat kinderen die een alternatieve straf krijgen opgelegd, vanwege tekorten in de jeugdhulp tot een jaar moeten wachten tot ze deze kunnen uitvoeren is zorgwekkend. Dat blijkt uit het Jaarbericht Kinderrechten van UNICEF Nederland en Defence for Children.

“We maken ons zorgen. Hoewel Rutte III expliciet aandacht besteedt aan kinderen in het regeerakkoord, is een groter inzet nodig, op meerdere terreinen: van kindermishandeling tot jeugdhulp, jeugdstrafrecht, migratie en uitbuiting. Daarvoor hebben we concrete aanbevelingen gedaan in het Jaarbericht”, zegt Suzanne Laszlo, directeur UNICEF Nederland.

Er zijn in 2017 geen verblijfsvergunningen toegekend aan alleenstaande kinderen, die buiten hun schuld niet kunnen terugkeren naar het land van herkomst. De criteria van het buitenschuldbeleid moet herzien worden, vinden UNICEF en Defence for Children, want nu zijn ze veel te strikt. Er zijn in 2017 bovendien bijna vierhonderd buitenlandse minderjarigen verdwenen uit de opvang.

Het aantal meldingen van kinderporno is sinds 2012 met 800 procent gestegen. Daarnaast staan kinderen die slachtoffer zijn van kindermishandeling lang op wachtlijsten en krijgen ze onvoldoende passende hulp. Ze zijn afhankelijk van wat gemeenten wel of niet voor hen doen. Landelijke cijfers over kindermishandeling ontbreken, terwijl die nodig zijn om de aanpak te verbeteren.

Het aantal kinderen tot 18 jaar dat in de gesloten jeugdzorg zit is de laatste jaren toegenomen tot een record van 2.710 kinderen in 2017. UNICEF en Defence for Children noemen dit extra zorgelijk omdat een uithuisplaatsing in een gesloten instelling juist een uiterste maatregel moet zijn. Kinderen die een alternatieve straf opgelegd krijgen moeten soms een jaar wachten om deze uit te kunnen voeren. De capaciteit bij jeugdhulp moet daarom omhoog.

Positief nieuws is dat de overheid meer aandacht besteedt aan het signaleren en melden van kindermishandeling. En is er voor minderjarige slachtoffers nieuwe regelgeving die hen beter beschermt tijdens een strafproces. Het aantal kinderen dat in verzekering is gesteld en in een politiecel verblijft is met 26 procent flink gedaald. 

Door: Redactie Nationale Zorggids