Normal_ondertekening_visiedocument_samen_naar_voren

Om Utrechters passende ondersteuning te bieden, kunnen buurtteams en sociaal makelaars niet zonder elkaar. Daarom hebben de buurtteamorganisaties en sociaal makelorganisaties een visiedocument ondertekend dat richting geeft aan gezamenlijke plannen in de wijk.

De leefomgeving van mensen is van invloed op hoe het met hen gaat. Daarom werken de organisaties vanuit het perspectief van de wijk en de bewoners. Individuele vragen van inwoners pakken we in de context aan, zodat zelfredzaamheid wordt vergroot en het leven van Utrechters duurzaam verbetert. Ook kijken we gezamenlijk naar kansen om problemen juist te voorkomen, door preventief te werken aan het versterken van de sociale basis in de wijk.

Aansluiten bij wat écht speelt

Elke wijk in Utrecht is uniek. Iedere wijk heeft zijn eigen kansen en uitdagingen en hiermee verschilt de aanpak per wijk. Écht aansluiten op wat er in een wijk speelt kan maar op een manier: praten met bewoners, oog hebben voor de thema’s die leven in de wijk – en daar als sociaal makelaars en buurtteams op aansluiten. In iedere buurt zijn de organisaties ook fysiek zichtbaar met een locatie waar buurtbewoners naartoe kunnen.

Visie en activiteiten

Onze ambitie is om een basis in de wijk te realiseren waar inwoners bij elkaar terecht kunnen, waar ontmoetingsplekken zijn, waar mensen kunnen participeren en zo nodig ondersteuning vinden bij vragen en om problemen te voorkomen. Daarbij geloven we in de kracht van het (eigen) netwerk . We brengen inwoners in contact met andere met vergelijkbare (levens)ervaring of achtergrond, om bij elkaar steun te vinden en samen activiteiten te ondernemen. En we helpen Utrechters – waar nodig - vanuit hun veerkracht, hun netwerk te vergroten zodat zij ook in de toekomst zoveel als mogelijk zelf hun problemen het hoofd kunnen bieden.

(Dit is een advertorial van Lokalis)