Normal_logo_logo_veilig_thuis

Veilig Thuis Utrecht, het meldpunt voor vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld, verwijst veelal door naar een eigen afdeling die een subsidie krijgt voor elke nieuwe doorverwijzing. Dit heeft RTV Utrecht ontdekt op basis van cijfers van het CBS. Het is aan Veilig Thuis om een onderzoek op te starten en na afronding daarvan door te verwijzen, naar bijvoorbeeld de politie, het Openbaar Ministerie of de Raad voor de Kinderbescherming. Dat meldt RTV Utrecht.

Veilig Thuis verwijst ook regelmatig door naar een wijkteam of ggz-instelling en mag ook naar een Gecertificeerde Instelling (GI) doorverwijzen die jeugdbescherming biedt. Veilig Thuis Utrecht heeft hiervoor een eigen afdeling, genaamd SAVE Midden Nederland. De organisaties hebben hetzelfde bestuurder en werken in hetzelfde gebouw.

Andere Veilig Thuis-afdelingen verwijzen minder vaak door naar een GI dan dat de Utrechtse afdeling dat doet. Waar normaal gesproken zo’n 7 procent van de gevallen van kindermishandeling en huiselijk geweld naar een GI wordt doorverwezen, gaat het in Utrecht om 18 procent. Iedere doorverwijzing betekent extra geld voor de GI. In het geval van Veilig Thuis Utrecht betekent dat extra omzet voor Veilig Thuis Utrecht.

Als het aan de SGP in Houten ligt, stopt de organisatie met het zo vaak naar zichzelf door te verwijzen. “Dat moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Diagnose en behandeling moet uit elkaar worden getrokken. Je moet niet willen dat dit bij elkaar ligt. Ook zonder commercieel belang. In het belang van de cliënt. Die heeft recht op onafhankelijk oordeel”, aldus SGP’er Paul Ooms. De VVD ziet de huidige gang van zaken bij Veilig Thuis Utrecht als een zogenoemde perverse prikkel: geld is belangrijker dan de belangen van gedupeerde kinderen.

Wethouders reageren iets terughoudender en denken niet dat de CBS-cijfers te vertrouwen zijn. “De zorgstructuren in de regio’s en de aansluiting van Veilig Thuis is per regio verschillend georganiseerd. Daardoor zijn cijfers per regio niet goed vergelijkbaar”, zo is te lezen in een verklaring van vijf gemeentes. Hier schaart ook Veilig Thuis zich achter.

Door: Redactie Nationale Zorggids