Normal_kind_zorgen_eenaam

Multiprobleemgezinnen hebben te maken met een combinatie van schulden, huiselijk geweld, delicten, verslaving, verstandelijke beperking en dergelijke. Het oplossen van de afzonderlijke problemen door gespecialiseerde hulpverleners blijkt niet te werken. Er is een aanpak nodig die de complexiteit aan problemen als uitgangspunt heeft. Bestuurskundigen van de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoeken in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie hoe overheden en instanties multiprobleemgezinnen het beste kunnen helpen. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid.

Geert Teisman, hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit, leidt de komende vier jaar het onderzoek naar effectievere hulp voor deze gezinnen. Dat moet niet gebeuren door meer inzet bij een zichtbaar probleem, maar door te speuren naar de elementen in de huidige aanpak die elkaar teniet doen.

De onderzoekers willen met hun zoektocht hiernaar starten vanuit de leefwereld van deze gezinnen in plaats vanuit de wereld van de instanties die zich alleen met de deelproblemen bezig houden. Ze stellen hierbij het samenhangende, onderling verbonden sociale systeem bij de multiprobleemgezinnen centraal.

Vier jaar onderzoek

Het onderzoek loopt van mei 2018 tot mei 2022 en wordt uitgevoerd bij het Departement Bestuurskunde en Sociologie door bestuurskundigen Geert Teisman, Arwin van Buuren, promovendus Hans Joosse en een tweede promovendus. Er wordt nauw samengewerkt met andere wetenschappelijke disciplines zoals pedagogiek en criminologie en de praktijk.

Het onderzoek wil concrete handvatten leveren voor betrokken partijen, lokaal aan onder andere gemeenten en zorginstanties en nationaal aan ministeries, Openbaar Ministerie en de Nationale Politie. De aanpak voor en van multiprobleem gezinnen wordt vier jaar lang gevolgd en onderweg al voorzien van advies en bijsturing, die ook weer wordt geëvalueerd.

Door: Redactie Nationale Zorggids