Normal_kov__spelen__zandbak__peuter__kind

Vaders lijken voorzichtiger dan moeders bij het laten spelen van hun kroost, blijkt uit een onderzoek van VeiligheidNL en Stichting Opvoeden.nl onder 251 ouders. Vooral vaders laten hun kinderen minder snel doen wat zij zelf vroeger deden, terwijl zij wel weten dat risicovol spelen goed is voor de ontwikkeling van hun kind. VeiligheidNL introduceert de Groeiboom, die ouders helpt bij het begeleiden van hun spelende kinderen. Dat meldt VeiligheidNL. 

De 251 ondervraagde ouders antwoordden vroeger zelf vooral in bomen te klimmen, zelfstandig buiten te spelen of een vuurtje te stoken. Op de vraag of de ouders hun kind zouden toestaan hetzelfde te doen antwoordde bijna de helft overtuigend “nee”. Over het algemeen staan de ouders vooral spelen op hoogte en met gevaarlijke voorwerpen niet toe. Ook stoeispellen en kijken wie het sterkst is, wordt vaak door de ouders niet toegestaan.

Vaders versus moeders 

Opvallend is dat wanneer je naar de verdeling tussen vaders en moeders kijkt, vaders meer terughoudend zijn als het gaat om het nemen van risico’s; op de vraag ‘zou jij je kind toestaan te doen wat jij vroeger deed?’ antwoordde 58 procent van de vaders ‘nee’, tegenover 41 procent van de moeders. De vaders zijn vooral terughoudend in de categorieën hoogte (klimmen) (70 procent vaders tegen 59 procent moeders) en gevaarlijke voorwerpen. Ook moedigen vaders minder vaak hun kinderen aan om risicovol te spelen: 30 procent van de moeders geeft aan hun kind aan te moedigen om risico’s te nemen tegenover nog geen 16 procent van de vaders.

De Groeiboom 

De Groeiboom van VeiligheidNL helpt ouders, door middel van het voorleggen van herkenbare situaties, inzicht te geven in het speelgedrag van hun kind en hun natuurlijke reactie als ouder daarop. Van daaruit geeft VeiligheidNL alle ouders praktische speeltips voor hoe ze in de zomervakantie aan de slag kunnen gaan met bijvoorbeeld klimparcoursen maken, takken slijpen en vogelhuisjes timmeren met hun kinderen.

Door: Redactie Nationale Zorggids