Normal_normal_lachgas_patroon_patronen_cartridge_slagroom__vermelden_foto_greenzeb__cc_by-sa_3.0__

Het Trimbos-instituut start met een campagne om gemeenten, ouders, jongeren en docenten voor te lichten over de risico’s van lachgas. Voor ouders van jongeren heeft Trimbos een video gemaakt, voor gemeenten, handhavers en preventieprofessionals is een handreiking opgesteld en voor volwassen gebruikers is eveneens een video gemaakt. In de laatste video is met name aandacht voor het beperken van risico's en niet het voorkomen van gebruik. Dat meldt Trimbos. 

Steeds meer jongeren en jongvolwassenen komen in aanraking met lachgas. Tegelijkertijd zien opsporingsambtenaren een toename van overlast door lachgasgebruikers. Ook hebben steeds meer ouders, verzorgers, docenten én gemeenten vragen over het product dat omschreven wordt als partydrug.

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid heeft Trimbos een preventieve aanpak ontwikkeld, waarbij preventie van gezondheidsschade voorop staat. Ook is er aandacht voor de huidige zorgen rondom het gebruik van lachgas en het veilige imago van lachgas dat onder jongeren bestaat. Vooral minderjarige jongeren denken namelijk dat lachgas onschuldig is en ouders weten soms niet eens van het bestaan van het product af. Daarom heeft het Trimbos de video ‘5 dingen die je als ouder moeten weten over lachgas’ gemaakt.

Voor de volwassenen gebruikers is ook een video gemaakt. Waar bij jongeren en ouders wordt ingezet op het voorkomen van lachgasgebruik, gaat het bij jongvolwassenen vooral om het beperken van de risico’s. Trimbos heeft voor deze aanpak gekozen omdat deze doelgroep niet vatbaar blijkt voor een strengere boodschap. “De belangrijkste risico’s van gebruik worden genoemd en er worden tips gegeven om de risico’s op gezondheidsproblemen zo veel mogelijk te beperken. Niet gebruiken blijft desalniettemin het beste advies.”

Door: Redactie Nationale Zorggids