Normal_boos__agressie__kinderen

Basisscholen in het speciaal onderwijs moeten extra kleuterklassen openen om de toestroom van jonge kinderen met gedragsproblemen aan te kunnen. Volgens de scholen hebben niet per se meer kinderen aandoeningen, maar ontstaat het probleemgedrag met name door complexere thuissituaties: kinderen worden niet goed meer opgevoed. Dit meldt het Algemeen Dagblad.

Het passend onderwijs had ervoor moeten zorgen dat meer kinderen in het regulier onderwijs zouden blijven. Maar de afgelopen schooljaren laten een toename zien van bijna duizend kleuters in het speciaal onderwijs. Het gaat dan met name om kinderen met lichtere problematiek.  

Leerkrachten geven aan dat ze de laatste jaren meer gedragsproblemen zien bij kleuters, zoals angst en agressiviteit. Zij wijten dat met name aan de opvoeding thuis. Kinderen hebben tegenwoordig vaker te maken met complexe thuissituaties. “Niet alle ouders geven hun kinderen de aandacht, liefde en rust die ze nodig hebben. Dat gaat ten koste van de hechting'', constateert Dave Ensberg-Kleijkers, voorzitter College van Bestuur bij Stichting Biezonderwijs. Het resultaat is dat er leerlingen op school komen die geen regels hebben geleerd, of geen ‘nee’ accepteren.

Door sneller door te verwijzen naar het speciaal onderwijs hopen leraren dat kinderen al vroeg de hulp krijgen die ze nodig hebben. De toename van kinderen in het speciaal onderwijs komt ook voor een deel door de toestroom vanuit medische kinderdagverblijven. Zij kregen eerder vanwege lichamelijk en of psychische beperkingen ontheffing van de leerplicht, maar hebben onder de nieuwe wet meer mogelijkheden om naar school te gaan.

Door: Redactie Nationale Zorggids