Normal_raad-voor-de-kinderbescherming-logo

Wanneer bijvoorbeeld een minderjarige of een ouder niet tevreden is over de wijze waarop het onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) plaatsvond, kan hij een klacht indienen. Deze klachten worden jaarlijks geanalyseerd in de klachtenanalyse. De klachtenanalyse 2017 is afgerond. Dat meldt RvdK. 

In 2017 verricht de Raad voor de Kinderbescherming 46.556 onderzoeken. Daarvan leidde 0,4 procent tot een klacht. 41 procent van de klachten werd afgedaan met een PCMO (Prettig Contact Met de Overheid). Ruim 150 klachten werden afgedaan via een formele klachtbeslissing. Ongeveer evenveel klachten werden in 2016 op dezelfde manier afgehandeld.

Vorig jaar had bijna de helft van de bij de RvdK ingediende klachten betrekking op de inhoud van het raadsonderzoek en het rapport. Ruim een kwart van de ingediende klachten ging over de houding van een raadsmedewerker. Eén tiende van de klachten ging over procedurele fouten. 33 procent van alle klachtonderdelen werd (deels) gegrond verklaard. 

Door: Redactie Nationale Zorggids