Logo_raad_van_state

Staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid hoeft de Armeense kinderen Lili en Howick geen asielvergunning te verlenen. Daarom moeten de kinderen Nederland verlaten. Als zij dat niet zelf doen, dan mag de staatssecretaris hen uitzetten naar Armenië. Daarbij is van belang dat de staatssecretaris met de autoriteiten en hulporganisaties in Armenië afspraken heeft gemaakt over de opvang van de kinderen. Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist. Dat meldt de Raad van State. 

De kinderen hebben geen recht op een asielvergunning in Nederland. Zij kunnen deze alleen krijgen als zij moeten vrezen voor vervolging of voor ernstige schade door de autoriteiten in Armenië. Die vrees is er niet. Daarnaast komen zij in Armenië ook om andere redenen niet in een mensonterende situatie terecht. De Armeense autoriteiten trekken zich het lot van de kinderen aan en hulporganisaties in Armenië zorgen na terugkeer voor opvang, als dat nodig is.

Volgens de Raad voor de Kinderbescherming moeten de kinderen zo snel mogelijk met hun moeder worden herenigd, in Nederland of in Armenië, maar hebben zij ook een stabiele situatie nodig, met onder meer passende huisvesting, een school en een moeder die emotioneel voor hen beschikbaar is. Volgens de advocaten van de kinderen kunnen deze doelen in Armenië niet worden bereikt. De moeder heeft geen werk en geen passende huisvesting. Ze weigert hulp voor haar psychische problemen. Maar dit betekent niet dat de kinderen in Armenië in een mensonterende situatie terecht zullen komen, oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak.

De staatssecretaris heeft zich voldoende ingespannen om te zorgen dat de kinderen bij aankomst in Armenië zullen worden opgevangen. Hij heeft hierover afspraken gemaakt met de Armeense autoriteiten en met de hulpverleningsinstellingen Caritas en het Fund for Armenian Relief. Als de moeder de kinderen niet wil of kan opvangen, zullen deze hulporganisaties dat doen. De staatssecretaris stelt daarvoor ook geld beschikbaar als dat nodig is. De kinderen komen dus niet op straat terecht. 

Door: Redactie Nationale Zorggids