Normal_geld_rekenmachine_belasting

Gemeente Zoetermeer heeft dit jaar al een tekort van negen miljoen euro voorspeld op de begroting voor jeugdzorg. De problemen zijn onder andere ontstaan doordat de tarieven voor jeugdzorg hoger zijn geworden, er vaker wordt doorverwezen naar een duurder zorgtraject en omdat er steeds meer kinderen gebruik maken van jeugdzorg. Dit meldt Omroep West.

Het tekort zal ook voor de volgende jaren effect hebben op de begroting. Samen met de wethouder voor jeugdzorg en het college wordt gekeken hoe gewerkt kan worden aan het terugdringen van de kosten. Echter lijkt dat geen eenvoudige taak voor de gemeente. Die stellen dat het Rijk te weinig betaalt en dat er te weinig gekeken wordt naar de samenstelling van de bevolking in Zoetermeer.

In deze gemeente groeien meer kinderen op in armoede dan het landelijke gemiddelde en komen er ook meer kinderen in aanraking met jeugdzorg. Daar tegenover staat dat de gemeente, en vele anderen gemeenten in het land, te weinig geld krijgen van het Rijk om de taken goed uit te voeren. Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van jeugdzorg, maar de meeste gemeenten klagen over een te krap budget.

Door: Redactie Nationale Zorggids