Normal_tiener__jeugd__jeugdzorg__kind__wachten

Voor het eerst sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 is het aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt niet verder toegenomen. In de eerste zes maanden van 2018 kregen bijna 337.000 jongeren jeugdzorg, 11 duizend minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. 

Vanaf de eerste helft van 2015 nam het aantal jongeren met jeugdzorg toe van 303.000 naar 360.000 in het tweede halfjaar van 2017. In de tweede helft van een jaar worden meer jongeren geholpen dan in de eerste helft. In de eerste helft van 2018 daalt het aantal jongeren met jeugdzorg. Op basis van dit onderzoek is niet duidelijk of de daling het gevolg is van een afnemende vraag naar jeugdzorg of van beleidskeuzes van gemeenten, of dat andere factoren een rol spelen.

Kleine stijging jeugdbescherming

Het aantal jongeren met jeugdhulp nam toe van 287.000 in de eerste helft van 2015 tot 336.000 in het eerste halfjaar van 2017 en 348.000 in de tweede helft van 2017. In de eerste zes maanden van dit jaar daalde dit aantal naar 324.000 jongeren. Veel minder jongeren werden begeleid door de jeugdreclassering. Het aantal jongeren in de jeugdbescherming is in het eerste halfjaar van 2018 met 175 juist toegenomen tot ruim 35.000.

Jeugdhulp aan jongeren en hun ouders

Met de invoering van de Jeugdwet in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de jeugdzorg. Jeugdzorg is de overkoepelende term voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Jeugdhulp wordt gegeven aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking of bij opvoedingsproblemen. 

Jeugdbescherming & jeugdreclassering 

Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt als de veiligheid en ontwikkeling van een kind in het geding zijn. Het kind wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. Jeugdreclassering is bedoeld voor jongeren vanaf 12 jaar die met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Jeugdreclassering wordt opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. 

Door: Redactie Nationale Zorggids