Normal_pc_computer_toetsenbord_digitaal

De minister voor Rechtsbescherming laat onderzoek doen naar de wenselijkheid van een systeem om slachtoffers van kinderpornografie te notificeren als er bekend beeldmateriaal van hen opduikt. Een enquête onder (ouders van) slachtoffers van kinderpornografie maakt daar onderdeel van uit. Dit meldt het ministerie voor Volksgezondheid. 

De Nationaal Rapporteur Seksueel Geweld tegen Kinderen Herman Bolhaar laat weten dat het belangrijk is dat slachtoffers zelf een stem krijgen in het vormgeven van dit systeem. Hij hoopt dan ook dat slachtoffers van kinderpornografie willen meedoen aan het onderzoek.

"We willen dat het systeem past bij de wensen van slachtoffers. De keuze of slachtoffers genotificeerd worden, moet daarom bij het slachtoffer of bij de ouders van het minderjarige slachtoffer liggen. Maar waar moeten we nog meer rekening mee houden? Dat hopen we te leren uit dit onderzoek."

Anoniem invullen

We de enquête wil invullen kan dat zowel op een mobiel apparaat als op een computer doen. Deelname is volledig anoniem: er worden geen tot personen herleidbare gegevens gevraagd of vastgelegd. De privacy is gegarandeerd. Het beantwoorden van de vragen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten.

Door: Redactie Nationale Zorggids