Normal_kinderombudsman__margrite_kalverboer

De meeste kinderen in Nederland zijn positief over hun leven, maar de kloof met kinderen die opgroeien in een moeilijke situatie is groot. Deze kinderen beoordelen hun leven op alle vlakken negatiever, hebben weinig zekerheid en worden onvoldoende gezien en ondersteund. Dat concludeert Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer op basis van de resultaten van de Kinderrechtentour, die zij vandaag op de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind presenteert. Dit meldt De Kinderombudsman. 

De Kinderombudsvrouw sprak met ruim tachtig kinderen en liet ruim 1.700 kinderen een online vragenlijst over hun leven invullen. Uit de analyse van de vragenlijsten blijkt dat het met de meeste kinderen in Nederland goed gaat. Er is echter ook een groep waar het niet goed mee gaat. Tien procent van de kinderen geeft hun leven een zware onvoldoende, gemiddeld een 3,8. Kinderen die aangeven dat er thuis problemen zijn, beoordelen hun leven bijna twee punten lager dan kinderen die thuis geen problemen hebben. Dit geldt ook voor kinderen die met jeugdhulp te maken krijgen en kinderen bij wie thuis weinig geld is.

Kinderen die opgroeien in een kwetsbare situatie zijn over alle aspecten in hun leven negatiever dan kinderen die geen bijzonderheden hebben. Vooral rond zekerheid en stabiliteit scoren zij laag. Ze voelen zich onzeker en maken zich zorgen over hun toekomst. Ook missen ze hulp en steun op school en van volwassenen in hun omgeving en voelen zich vaker ongelijk behandeld. Hoe kinderen hun leven waarderen, hangt sterk samen met de mate waarin zij zekerheid ervaren.

Verschillende kinderen, dezelfde wensen

Ondanks de grote verschillen tussen de kinderen en hoe zij hun leven beoordelen, hebben zij dezelfde wensen om hun leven beter te maken. Ze willen een veilige en liefdevolle thuissituatie. Ook vinden zij goed onderwijs en goede zorg heel belangrijk. Tot slot hebben kinderen behoefte aan betrouwbare volwassenen in hun omgeving die ze zien en echt naar ze luisteren.

Aan de slag

“Als volwassenen denken we vaak dat we alles goed geregeld hebben. Maar kinderen vertellen een ander verhaal. Vooral bij de hulp aan kwetsbare kinderen schieten we echt tekort.” Dit onderwerp wordt dan ook een belangrijk speerpunt voor de Kinderombudsman in 2019.

Door: Redactie Nationale Zorggids