Normal_geld__munten__centen

Eind 2017 woonde bijna 7 procent van alle minderjarige kinderen in een bijstandsgezin. Dat zijn 228.000 minderjarige kinderen, bijna 3.000 minder dan in 2016. Hiermee is het aantal kinderen in bijstandsgezinnen voor het eerst sinds 2009 gedaald. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naar aanleiding van het Jaarrapport Jeugdmonitor 2018.

Tussen 2009 en 2016 nam het aantal bijstandskinderen nog met ruim 45.000 toe. De daling in 2017 is in alle grote herkomstgroeperingen zichtbaar, behalve onder bijstandskinderen met een Syrische achtergrond. Deze groep groeide in 2017 met meer dan 8.000 tot bijna 28.000 bijstandskinderen. Ruim 12 procent van de bijstandskinderen had in 2017 een Syrische achtergrond. In totaal was 63 procent van de bijstandskinderen niet-westers en 30 procent van Nederlandse komaf.

Alleenstaande moeders aan het roer

Bijstandsgezinnen met een Nederlandse achtergrond waren in 2016 in 8 op de 10 gevallen eenoudergezinnen met een vrouw als hoofdkostwinner. Bij bijstandsgezinnen met een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond was dit aandeel nog iets hoger. Andere niet-westerse bijstandsgezinnen zijn relatief vaak (bijna 40 procent) tweeoudergezinnen met een mannelijke hoofdkostwinner.

Moeilijk rondkomen

Gezinnen met kinderen die van een bijstandsuitkering moesten rondkomen, hadden in 2016 gemiddeld ruim 22.000 euro per jaar te besteden. Bij andere gezinnen met kinderen was dit bijna 55.000 euro, meer dan het dubbele. Bijna 60 procent van de bijstandsgezinnen met kinderen gaf aan moeilijk rond te kunnen komen van hun inkomen. Zij hebben naar eigen zeggen vaker te maken met financiële beperkingen dan gezinnen zonder bijstandsuitkering.

Zo geven bijstandsgezinnen minder vaak aan dat zij geld hebben om versleten meubels te vervangen, minder dan 20 procent zegt jaarlijks minstens een week op vakantie te kunnen. Minder dan 40 procent ziet mogelijkheden om regelmatig nieuwe kleren te kopen of activiteiten buiten de deur te ondernemen die geld kosten.

Door: Redactie Nationale Zorggids