Logo_gezondheidsraad

De Gezondheidsraad adviseert om de vaccinatie van 14-jarigen tegen meningokokken C en W op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma en de vaccinatie bij 14 maanden te behouden. Vaccinatie tegen meningokokken C en W is effectief, geeft weinig bijwerkingen en zorgt voor groepsbescherming. De Gezondheidsraad adviseert ook om het vaccin tegen meningokokken B niet op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat schrijft de Gezondheidsraad aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, zo meldt de Gezondheidsraad.

Van de meningokokkenbacterie kunnen mensen ernstig ziek worden. Meningokokkenziekte kan hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging veroorzaken. In Nederland zijn er per jaar ongeveer 200 ziektegevallen. De belangrijkste typen meningokokken zijn B, C en W. Kinderen van 14 maanden krijgen een vaccin tegen meningokokken C en W via het Rijksvaccinatieprogramma. In 2018 en 2019 krijgen ook jongeren tussen de 14 en 18 jaar eenmalig deze vaccinatie. De vaccinatie is effectief, geeft weinig bijwerkingen en zorgt voor groepsbescherming. De Gezondheidsraad adviseert daarom om de vaccinatie tegen meningokokken C en W op een leeftijd van 14 jaar toe te voegen aan Rijksvaccinatieprogramma en de vaccinatie op een leeftijd van 14 maanden te behouden.

Type B niet in Rijksvaccinatieprogramma

Vaccinatie tegen meningokokken B zit niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Om tegen type B te beschermen is aan ander type vaccin nodig. Dat vaccin is beschikbaar, maar het is nog onvoldoende bekend hoe effectief het is in het verminderen van het aantal ziektegevallen. Wel is bekend dat het vaccin relatief veel bijwerkingen geeft. Het kan hoge koorts veroorzaken, vooral bij zuigelingen. Bij zeer jonge kinderen kan hoge koorts aanleiding zijn voor ziekenhuisopname en medisch handelen.

De mate van groepsbescherming door dit vaccin is naar verwachting beperkt. Gezien de nadelen van de vaccinatie en de onduidelijkheid over de voordelen, adviseert de Gezondheidsraad om het vaccin tegen meningokokken B niet op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma en vaccinatie te heroverwegen zodra er meer bekend is over de effectiviteit.

Door: Redactie Nationale Zorggids