Normal_geweld_mishandeling__kind__agressie

De overheid wil de registratie en monitoring van kindermishandelingszaken in de justitieketen verbeteren. Het wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum(WODC) heeft daarom laten onderzoeken hoe registratie en monitoring van kindermishandelingszaken in het buitenland is verlopen. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid.

Hoe worden zaken van kindermishandeling in het buitenland bij justitie en welzijnsorganisaties geregistreerd en gemonitord? Dat was een van de centrale vragen in dit onderzoek. Daarnaast werd gekeken welke systemen van registratie en monitoring relevant kunnen zijn voor de Nederlandse context, met bijzondere aandacht voor recente innovaties.

Dertien landen

In totaal werden dertien landen onder de loep genomen: België (regio Vlaanderen), Canada, Denemarken, Duitsland, Engeland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Noorwegen, Verenigde Staten, Zweden en Zwitserland. Van deze landen bleken er zes over mogelijk interessante systemen binnen de sociale sector te beschikken. Dit betreft systemen in Canada, Engeland, Griekenland, Ierland, Verenigde Staten en Zweden.

Ierland

Ierland wordt in het onderzoeksrapport nog eens specifiek genoemd. Van de dertien onderzochte landen is dit het enige land dat een verbinding heeft gemaakt tussen de registratie bij de politie en die van de kinderbescherming. De Ierse politie werkt met een registratiesysteem dat verbonden is met de meer gedifferentieerde registratie binnen de sociale sector. "Het Ierse systeem leent zich tot integratie van registraties binnen en over sectoren heen en tot opvolging van cases doorheen tijd en ruimte", aldus de onderzoekers.

Door: Redactie Nationale Zorggids