Normal_rss_entry-168999

De coalitiepartijen hadden zichzelf een deadline gesteld, en die is ternauwernood gehaald. Minder dan twaalf uur voor een debat in de Tweede Kamer presenteerde staatssecretaris Mark Harbers van Asiel het akkoord dat de partijen bereikten over het kinderpardon.

De heibel ontstond anderhalve week geleden toen het CDA zich uitsprak voor een ruimer kinderpardon. Daarmee verschoven de verhoudingen in de coalitie, de VVD stond opeens alleen. De Tweede Kamer wilde direct een debat, maar dat werd uiteindelijk voor woensdag ingepland.

Er was de coalitie veel aan gelegen om tot een akkoord te komen. Anders zou de oppositie de coalitiepartijen het flink lastig kunnen maken, of bestond het risico dat de partijen elkaar in de haren zouden vliegen.

Voor de zogenoemde gewortelde kinderen, die eigenlijk het land al hadden moeten verlaten, komt er een nieuwe, ruimere beoordeling. In de praktijk betekent dat waarschijnlijk dat de meeste van hen mogen blijven. In ruil daarvoor gaat een wens van de VVD in vervulling: het kinderpardon verdwijnt. De discretionaire bevoegdheid wordt weggehaald bij de staatssecretaris, en komt te liggen bij de directeur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Voor de IND wordt extra geld vrijgemaakt, om de procedure te versnellen.

Tim Hofman blij 

BNN-coryfee Tim Hofman, die de afgelopen maanden het kinderpardon op verschillende manieren op de Haagse agenda zette, is heel blij met het akkoord dat er nu ligt.

"Een pardon voor zo’n 630 kinderen is heel goed nieuws”, zegt Hofman. ,,Maar ik geloof het eigenlijk pas als Nemr met een verblijfsvergunning in zijn handen staat.” Nemr was het Iraakse jongetje dat hij in zijn documentaire tegenover Haagse politici als Klaas Dijkhoff en Sybrand Buma zette.

Hofman snapt dat er in de coalitie wisselgeld betaald moest worden voor deze regeling. "Zo werkt het binnen een coalitie”, zegt hij. ,,Ik heb nog niet alle komma’s gezien en gelezen. Maar het is goed dat er meer geld naar de IND gaat, zodat de procedures sneller en zorgvuldiger kunnen worden doorlopen.''

Door: ANP