Normal_zwartboek

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft geen stelselmatige of structurele tekortkomingen in de kwaliteit van zorg gezien bij Jeugdbescherming Brabant. Er zijn wel aandachtspunten, maar die zijn niet specifiek voor voor deze organisatie. Dit meldt IGJ. 

In de zomer van 2018 bracht de Stichting (H)erken Ouderverstoting een zwartboek uit over Jeugdbescherming Brabant. Het zwartboek bevat een aantal casussen waarin de organisatie naar mening van de stichting ernstig tekortgeschoten is. Naar aanleiding daarvan startte de inspectie een onderzoek, ook omdat er aanhoudende maatschappelijke onrust was. De inspectie stelde een onderzoek in om de zorgsignalen uit het zwartboek te verifiëren en te objectiveren.

Aandachtspunten zijn landelijke thema's 

De geconstateerde aandachtspunten zijn landelijke thema’s die spelen bij alle gecertificeerde instellingen. Hier noemt de inspectie onder meer de relatief hoge personeelswisselingen, waardoor risico op verlies van ervaring en deskundigheid ontstaat. En het grote aantal clienten dat te maken heeft met een echtscheidingssituatie en de noodzaak om medewerkers hierin te scholen.

Het uitgevoerde onderzoek geeft de inspectie geen aanleiding om het zwartboek of de instelling verder te onderzoeken. De IGJ heeft voldoende vertrouwen in het lerend en reflectief vermogen en transparantie van Jeugdbescherming Brabant. 

Door: Redactie Nationale Zorggids