Normal_contract

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Jeugdbescherming Gelderland op de vingers getikt om een zwijgcontract tussen de organisatie en een cliënt. Het gaat om een inmiddels volwassen man die na misbruik door zijn pleegvader daar nog twee maanden moest blijven wonen. Hij kreeg hiervoor een schadevergoeding, mits hij met niemand over de situatie praatte, zo staat in het zwijgcontract. Dit is voor het eerst dat de inspectie een melding krijgt over een zwijgcontract in de jeugdzorg. Dit meldt Nieuwsuur. 

Dat zwijgcontracten in de zorg voorkomen, was al bekend. De inspectie heeft hierover diverse meldingen ontvangen. De meeste zwijgcontracten kwamen voor in ziekenhuizen, maar ook in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg zijn dergelijke contracten opgesteld. Een tijdje geleden maakten het kabinet en de inspectie duidelijk dat zwijgcontracten niet worden geduld, maar in de afgelopen anderhalf jaar zijn er toch zeven nieuwe meldingen over binnengekomen.

“Een contract mag niet als iemand belemmert in zijn vrijheid om erover te praten en om naar de pers te gaan. Dit had niet zo afgesloten mogen worden. Er staan dingen in die niet kunnen, die zo onduidelijk zijn dat we dit heel onwenselijk vinden”, zegt hoofdinspecteur Joke de Vries van IGJ tegen Nieuwsuur. Jeugdbescherming Gelderland laat weten dat het destijds de noodzaak van een contract inzag, maar nu ook inziet dat het anders op papier gezet had moeten worden.

Nadat de destijds minderjarige jongen eindelijk bij zijn pleegvader weg kon, werd hij in een gesloten instelling geplaatst. Maar daar werd hij naar eigen zeggen gezien als dader en niet als slachtoffer. In de gesloten instelling voelde hij zich nog onveiliger dan hij al deed. Pas acht jaar later doet hij aangifte tegen de pleegvader die in 2011 een celstraf van twee jaar opgelegd krijgt. 

Door: Redactie Nationale Zorggids